Strategische Agenda

co-creatie van ondernemers, onderwijs en overheid

In Regio Foodvalley staat de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs centraal. Wat willen de partijen samen bereiken? En hoe kom je tot resultaat? Dat is de kern van de Strategische Agenda Regio Foodvalley. Een commissie, waarin de drie O’s zijn vertegenwoordigd, zet de lijnen uit voor de nieuwe Strategische Agenda 2020-2025.

Startnotitie

In de Startnotitie zijn de visie, missie, kernpunten en thema’s voor de periode van 2020 - 2025 beschreven.

Download hier (827 KB)de Startnotitie.

Wilt u meedenken of uitgenodigd worden voor een informatieve & interactieve bijeenkomst?

Mail naar:

Op de foto staan de commissieleden v.l.n.r.: René van Holsteijn, Mariska de Kleijne, Piet Zoon, Gerke van Zalk, René Verhulst, Bastiaan Pellikaan, Gijs Eikelenboom, Mirjam van `t Veld