Techniekpact Regio FoodValley

Projectvoortgangsinformatie

Fase:

In uitvoering

Gerealiseerd:

25%

Voortgang:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Budget:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Samen zorgen voor voldoende slimme en vakbekwame technici voor de banen van nu én van morgen.

Over dit project

Techniek is een prachtig vakgebied dat zich razendsnel ontwikkelt. Het vraagt om vakmensen, goed opgeleid met de laatste kennis. De uitdaging van nu is de juiste vakmensen te krijgen. Er is steeds meer en ander technisch personeel nodig. Technologische ontwikkelingen gaan snel, dus technici moeten wendbaar zijn en de kans krijgen om te blijven leren om bij te blijven met het vak.

Met het Techniekpact zorgen onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen voor:

  1. een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven
  2. goed opgeleid technisch personeel, dat klaar is voor de toekomst.

Samen een structurele verandering teweegbrengen

We streven ernaar technologie en digitalisering als verplicht onderdeel op te laten nemen in elke opleiding. Ook zetten we in op meer hybride docenten, die dichterbij de praktijk staan. Daarnaast willen we met dit programma ervoor zorgen dat er meer mensen kiezen voor techniek: jongeren met een niet-westerse achtergrond en meisjes, maar ook juist zij-instromers. We ondersteunen technisch personeel om zich altijd te blijven ontwikkelen.

Partners

POA, VNO/NCW, Stichting Food Valley NL, Regio FoodValley en Wageningen UR

Meedoen?

Meer informatie en hoe u kunt deelnemen vindt u op de website van Techniekpact.

Contact