Regio Foodvalley food keygene wageningen

Thema's Strategische Agenda

Focus op zeven thema's voor maximale impact

Onze ambitie is om voor 2030 een topregio te zijn op gebied van landbouw en voeding. Een regio waar de inwoners aantoonbaar gezonder zijn, graag wonen, ondernemen, innoveren en waar circulair werken gewoon is. In de Strategische Agenda 2020-2025 hebben wij (ondernemers, onderwijs en overheid) beschreven hoe we samen deze ambitie gaan realiseren. Deze ambities zijn onderverdeeld in zeven thema’s. De thema’s zijn uitgewerkt in projecten.

 

1. Landbouw en vitaal platteland

Op naar een duurzaam landbouwsysteem

Bekijk thema

2. Voeding voor een gezond leven

Gezond, duurzaam en voldoende voedsel

Bekijk thema

3. Energietransitie

Energieneutraal in 2050

Bekijk thema

4. Human capital

Kennis en vakmanschap

Bekijk thema

5. Innovatie, clustervorming en circulaire economie

Een toekomstbestendige regionale economie

Bekijk thema

6. Fysieke randvoorwaarden

Economie en vervoer

Bekijk thema

7. Quality of living

Wonen, verstedelijking en landschap

Bekijk thema