Energieneutraal in 2050

Onze regio wil in 2050 energieneutraal zijn: evenveel energie opwekken als gebruiken. Als grote stap op weg daarnaartoe willen wij in 2030, 55% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Daarom werken we samen aan energiebesparing, het grootschalig opwekken van duurzame energie en nieuwe manieren om onze huizen te verwarmen. Dit doen we op de volgende manieren.

1. Regionale Energie Strategie

Regio Foodvalley wil in 2021 een Regionale Energie Strategie (RES) hebben. Hierin werken we samen - met acht gemeenten, twee provincies, het waterschap en vele belanghebbenden - aan nieuwe kansen om energie op te wekken uit zon en wind. In deze strategie geven we aan welke bijdrage we kunnen leveren aan de landelijke opgave van 35 TWh door elektriciteit op te wekken door windmolens en grootschalige zonneprojecten. Elke twee jaar wordt deze strategie aangepast op basis van de nieuwste ontwikkelingen.

2. Uitvoeringsprogramma energie

We hebben een programma verduurzaming gebouwde omgeving waarin we samen met ons netwerk werken aan de verduurzaming van huizen. Zo ondersteunen we gemeenten en andere partners met informatie, advies en instrumenten bij het inrichten van de lokale energieloketten en campagnes.

Gekoppeld aan de RES maken we ook een meerjarig uitvoeringsprogramma.

RES Foodvalley Energieloket Regio Foodvalley

Belangrijkste ambities

  • In 2050 is Regio Foodvalley energieneutraal.
    • Alle woningen en bedrijven zijn aardgasloos.
    • Inwoners en bedrijven gebruiken 30% minder energie ten opzichte van 2015.
  • In 2030 is de CO2-uitstoot in de regio met 55% afgenomen ten opzichte van 1990.