Kennis en vakmanschap

Wij maken werk van een volledig draaiende arbeidsmarkt met aandacht voor iedereen uit de regio. Elk talent en elke levensfase telt. We proberen talent in de regio te houden en stimuleren een leven lang leren.

Samen met onderwijs, ondernemers en overheid kijken wij naar de behoefte in de arbeidsmarkt. En passen wij onze opleidingen hierop aan.

Belangrijkste ambities

 • Een leven lang ontwikkelen.
  • Meer instroom in vakgerichte opleidingen.
  • Werken en opleiden worden vaker gecombineerd.
  • Carri√®reswitch wordt toegankelijker gemaakt met het Fonds Foodvalley Vakmanschap.
 • Elk talent telt.
  • Talent wordt optimaal benut, ontwikkeld, gebonden en aangetrokken.
  • Er worden meer experimentele manieren gebruikt om personeel te werven.
  • 600 tot 750 extra plaatsingen vanuit het regionaal actieplan Perspectief-op-werk.
 • Toptalent kiest voor de regio.
  • Er is een analyse beschikbaar van nieuwe, hooggekwalificeerde banen in de voedselketen.
  • Er is meer nieuwe instroom in deze functies.