Verkeersdesk Regio Foodvalley

Categorieën

  • Vervoer

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

75%

Voortgang

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Slim gebruik van verkeersdata mogelijk maken om te zorgen voor betere doorstroming en veiligere wegen.

Over dit project

Om in de slimmer beleid te kunnen maken rondom verkeer in de regio, is goede data essentieel. De verkeersdesk draagt bij aan beter zicht op beschikbare regionale verkeersdata en biedt een centrale plek waar de data kan worden opgehaald. Dit moet de werkprocessen van de regiogemeenten makkelijker maken.

Ook draagt de verkeersdesk bij aan de landelijke digitaliseringsopgave. De desk maakt het daarnaast mogelijk voor de regio om de voortgang op het programma mobiliteit te monitoren.

De verkeersdesk is een (op termijn openbare) website waar allerlei regionale mobiliteitsgerelateerde data worden samengebracht, geborgd en ontsloten. In 2019 is een eerste versie van de verkeersdesk ontworpen en zijn eerste gegevens hieraan toegevoegd. In 2020 wordt de database van de verkeersdesk verder uitgebreid met data en functionaliteiten. Daarnaast wordt de digitaliseringsopgave uitgewerkt en het gebruikersgemak van de verkeersdesk voor de gemeenten vergroot.

Planning

De basis voor de regionale verkeersdesk is in 2019 gelegd. De volgende fase loopt tot februari 2021.

Partners

Regiogemeenten, Provincie Gelderland, provincie Utrecht.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Regionale Verkeersdesk kunt u contact opnemen met één van de projectleiders.

Contact

Bas Tutert, projectleider
bas.tutert@ede.nl

Marthe Uenk, projectleider
m.uenk@nijkerk.eu