2. Eetomgeving

Gezonde voedselkeuzes in een gezonde voedselomgeving

Over het project:

Dit project heeft als doel om in de regio in verschillende wijken, MKB’s, horeca en ziekenhuizen en zorginstellingen een gezondere voedselomgeving te creëren. Daartoe worden in 10 wijken in Regio Foodvalley en in de stad Utrecht experimenten gedaan met voedselinterventies. De omgeving rond scholen, het MKB en de horeca hebben hierin speciale aandacht. Met ziekenhuizen, zorginstellingen, 75 restaurants en met 25 MKB-bedrijven worden pilots uitgevoerd voor een gezondere voedselkeuze voor patiënten, cliënten, bezoekers en medewerkers.

Planning

2020-2021

  • 10 deelnemende wijken geselecteerd en start co-creatie.
  • Eerste tranche van 25 restaurants geselecteerd (ieder half jaar start 1 tranche van 25).
  • 25 MKB-bedrijven geselecteerd en start co-creatie.
  • 3 ziekenhuizen en 5 zorginstellingen geselecteerd en start co-creatie.
  • Start stakeholderdialogen en nulmetingen.

2022

  • Interventie-roadmaps gereed en uitvoer van interventies in wijken, MKB, restaurants, zorginstellingen.
  • Symposia eind 2022.

2023-2024

  • Resultaten gemonitord en gerapporteerd.
  • Eindsymposia voor wijk, MKB, horeca en zorg.

Meer informatie

Contact

Frédérique Rongen
T: 0317-487913
M: frederique.rongen@wur.nl

Emely de Vet
T: 0317-486146
M: emely.devet@wur.nl