6. Opleiden

Voeding in zorgopleidingen

Over het project:

Om gezonde en duurzame voeding in de zorg te stimuleren is ook goed onderwijs over voeding en gezondheid van belang. Het doel van dit project is het ontwikkelen, implementeren en evalueren van onderwijsbouwstenen voor het bevorderen van gezonde voeding in het onderwijs. Het project is gericht op zorgopleidingen op MBO-, HBO- en WO-niveau voor zowel verpleeg- als geneeskunde. Dit is nodig omdat zorgprofessionals een belangrijke rol en invloed op de gezondheidskeuzes van patiënten hebben. Ook de samenwerking en afstemming tussen verschillende niveaus van opleidingen en kennisinstellingen wordt hiermee versterkt. Inzichten uit de andere werkpakketten over gezonde en duurzame voeding worden meegenomen in dit project.

Planning

Q4 2020 – Q3 2021

 • Start verkenning en prioritering om inzicht te krijgen in opleidingsbehoefte, huidige praktijk en bestaande onderwijsmaterialen (MBO/HBO/WO).
 • Afstemming met lopende projecten (zoals Aandacht voor overgewicht in Zorgopleidingen).
 • Analyse behoefte zorgopleidingen (MBO/HBO).
 • Advies over gewenste leeruitkomsten voor verpleging en verzorging (MBO/HBO) en leeruitkomsten t.a.v. interprofessioneel werken voor geneeskunde en verpleegkunde.

Q3 2021 – Q3 2022

 • Ontwikkelen onderwijsbouwstenen, zoals lesopzetten en e-learning voor zorgprofessionals in co-creatie met stakeholders.
 • Ontwikkelen interprofessionele module rondom voeding en gezondheid voor toekomstige zorgprofessionals (HBO-WO).
 • Implementatie en doorlopende evaluatie gemeenschappelijke wetenschappelijke stages Voeding-Geneeskunde.
 • Start implementatie en evaluatie van onderwijsbouwstenen.
 • Doorontwikkeling MOOC's (Massive Open Online Course) t.b.v. de medische zorg.

Q3 2022 – Q3 20234

 • Vervolg implementatie en evaluatie van onderwijsbouwstenen.
 • Interprofessionele module evalueren.
 • Zorgprofessionals hebben toegang tot doorontwikkelde MOOCs over voeding, gezondheid en leefstijl met aandacht voor specifieke patiëntgroepen.

Q3 2023 – Q3 2024

 • Onderwijsbouwstenen zorgopleidingen landelijk verspreiden. verspreid.

Meer informatie

Contact

Willemieke Kroeze
T: 0318-696300
M: wkroeze@che.nl