Zoekvenster

Regio

FoodValley is de thuisbasis van kennisinstellingen, researchcentra en onderwijsinstellingen in de agrofoodsector. Wageningen UR is een topspeler in de wereld, bekend vanwege de kennis over het brede domein van agrofood. In de FoodValley regio liggen optimale kansen voor samenwerking tussen bedrijven en deze instellingen. In de samenwerking ligt de kiem voor innovatie. Die is hard nodig om de mondiale uitdaging aan te gaan: zorgen voor goede voeding voor een groeiende wereldbevolking.
In de regio werken partners uit kennis, onderwijs, ondernemers en overheid samen aan een gezamenlijke ambitie. Samen hebben ze het volgende mission statement geformuleerd:

FoodValley is een belangrijke voedingsbodem voor de Nederlandse economie en een inspirerende kennisregio in Europa. Karakteristiek voor FoodValley is de toonaangevende innovatie en vakkennis op gebied van agrofood, het aantrekkelijke vestigingsklimaat en de dynamisch, groene woon- en leefomgeving.

FoodValley in beeld

The FoodValley Region