Economische prestaties

Regio FoodValley heeft Alterra Wageningen UR gevraagd om onderzoek te doen naar de economische prestaties in de FoodValley regio. De resultaten zijn gepubliceerd in een rapport “Monitor Regio FoodValley”. (download)

Doel van deze rapportage is een beeld te geven van de bedrijvigheid in Regio FoodValley, in het bijzonder de bedrijvigheid rond het Foodcluster. Met het Foodcluster worden de bedrijven bedoeld die voedsel verwerken, opslaan en/ of distribueren en diensten verlenen. De primaire agrarische productie wordt hiertoe niet gerekend; het groene onderwijs en de groene kennisinstellingen wel.

Uit de analyse van Alterra (februari 2016) blijkt dat de FoodValley regio, en in het bijzonder het foodcluster, economisch goed presteert. De bijdrage aan het Bruto Regionaal Product vanuit de regio is € 10,4 miljard. Het aandeel van het foodcluster daarin is maar liefst 12%. In Nederland is dat aandeel gemiddeld 5%.

Er zijn in Regio FoodValley 28.625 bedrijven, waarvan 652 in het foodcluster met 16,5 duizend arbeidsplaatsen. In vergelijking met het landelijk gemiddelde heeft het Foodcluster van Regio FoodValley een relatief hoog aandeel vestigingen, arbeidsplaatsen en toegevoegde waarde.

Regio FoodValley Nederland
Foodcluster Totaal % Foodcluster % Foodclsuter
Aantal vestigingen 652 28.625 2.3% 1.8%
Arbeidsplaatsen 16.532 165.685 10.0% 3.7%
Toegevoegde waarde (x miljoen €) 1.276 10.434 12.2% 4.9%

Het aantal bedrijven in de regio is de laatste vijf jaar toegenomen met 15% (NL: +10%); binnen het foodcluster was de toename ruim 5% (NL: +1,5%).

In de laatste vijf jaar is het aantal arbeidsplaatsen in het foodcluster met 4,2% gestegen, terwijl het totale aantal arbeidsplaatsen in de regio stabiel bleef. In Nederland daalde in dezelfde tijd het aantal arbeidsplaatsen met 2,4%. De werkloosheid in de FoodValley regio is 6,5% - in Nederland gemiddeld 7,4%.

Ook Energie, Milieu en ICT scoren goed

Wat betreft het aantal arbeidsplaatsen scoren, naast het foodcluster, ook de energie- en milieutechnologie en de ICT-dienstverlening in de regio bovengemiddeld vergeleken met Nederland.

Download hier het rapport ‘Monitor Regio FoodValley’ en lees meer over de economische betekenis van het Foodcluster, arbeidsmarkt, werkgelegenheid per sector en biologische landbouw in Regio FoodValley.