< Nieuwe aanbesteding openbaar vervoer (v.a. 2020)
01.02.2018 13:58 Leeftijd: 196 days

Aan de slag met regionale woonagenda

In Regio FoodValley trekt de regionale woningmarkt stevig aan. De verkoopprijzen stijgen en het aantal verkochte huizen in de regio neemt toe. Krimp lijkt tot 2040 nog niet aan de orde te zijn. In november 2017 heeft het regiobestuur met de Regionale Woonagenda 2.0 ingestemd. In het uitvoeringsplan ‘Regionale Woonagenda 2.0’ staan de plannen voor de komende jaren en zeven thema’s zijn hierin verder uitgewerkt. Het uitvoeringsplan is in het Regiobestuur van 26 januari 2018 vastgesteld.


Er liggen voldoende uitdagingen in deze regio. Zoals het vinden van kwalitatieve goede nieuwe bouwlocaties en het energiezuinig maken van bestaande woningen en zorgbehoefte bij de kleine huishoudens. Regio FoodValley werkt hierbij samen met provincies Gelderland en Utrecht, woningcorporaties en marktpartijen. Samenwerking met onze partners is essentieel voor het slagen van de Regionale Woonagenda 2.0.

Zeven thema’s uit de regionale woonagenda

De regionale woonagenda 2.0 bestaat uit zeven thema’s. Elke gemeente heeft één of meerdere thema’s ‘geadopteerd’. De adoptie-gemeente is verantwoordelijk voor de uitwerking van een thema. De andere regiogemeenten dragen met ambtelijke inzet bij.

1. Flexibiliteit en differentiatie in woningbouw - adoptiegemeente Barneveld
Vergroten flexibiliteit in planvorming en differentiëren van de kwaliteit van de uitbreidingslocaties in FoodValley. Op deze wijze kunnen gemeenten en marktpartijen beter anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

2. Midden huur - adoptiegemeente Wageningen
Stimuleren van meer midden huur in de regio in nieuwbouwprojecten en bestaande woningen (dit is huur tussen € 711- € 850,-)

3. Duurzaamheid - adoptiegemeenten Barneveld, Veenendaal en Renswoude
Stimuleren van eenduidig regionaal beleid voor energieneutraliteit / gasloos bouwen voor nieuwbouw én bestaande voorraad.

4. Transformatie en herontwikkeling
- adoptiegemeente Ede
Het maken van regionale afspraken voor het herontwikkelen van locaties en bestaand vastgoed. 

5. Wonen en zorg / kwetsbare en bijzondere doelgroepen - adoptiegemeente Veenendaal, Rhenen en Scherpenzeel
Inzicht in vormen van gewenste samenwerking voor wonen, welzijn, zorg incl. kwetsbare en bijzondere doelgroepen als arbeidsmigranten, Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers, studenten.

6. Leefbaarheid / na-oorlogse wijke
n - adoptiegemeente Nijkerk
Ontwikkelen van regionale afspraken voor versterking van leefbaarheid in jaren ’50-’70 wijken.

7. Monitoring - door Regio FoodValley, coördinator Wonen
Regelmatig actualiseren van gerealiseerde woningen, afzet en verhuur, doorstroming en planvoorraad.

Doel van de regionale Woonagenda

Met de regionale Woonagenda wil Regio FoodValley de aantrekkelijkheid en betaalbaarheid van wonen in deze regio vergroten. Bovendien heeft de agenda tot doel bestaande woningen toekomstbestendig (energiezuinig, duurzaam en levensloopbestendig) te maken.

Download het Uitvoeringsplan voor Regionale Woonagenda 2.0