< Meer tijd nodig voor realisering Railterminal Barneveld
25.01.2017 17:11 Leeftijd: 1 year

Actualisatie functieveranderingsbeleid

De regio FoodValley-gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen én Putten willen gezamenlijk hun regionale functieveranderingsbeleid voor stoppende of gestopte agrariërs vernieuwen.


Met het functieveranderingsbeleid willen de regiogemeenten de problematiek van leegstaande stallen aanpakken en de kwaliteit van het landelijk gebied versterken. Het beleid stelt agrarische bedrijven in staat om hun bedrijfsvoering op een maatschappelijk verantwoorde manier te beëindigen. Dat gebeurt omdat er bijvoorbeeld geen opvolgers zijn voor het bedrijf. In ruil voor sloop van vrijkomende agrarische gebouwen worden onder voorwaarden diverse nieuwe ontwikkelingen geboden, zoals bijvoorbeeld een nieuwe woning of ander type bedrijf.

De afgelopen week hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de regiogemeenten ingestemd met de vernieuwing van dit functieveranderingsbeleid, dat al bestaat sinds 2008. Geconstateerd is dat het beleid goed werkt, maar wel toe is aan een vernieuwingsslag om in te spelen op de actuele en verwachte toekomstige situatie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er nog veel meer leegstand van stallen wordt verwacht in de komende jaren. Met dit vernieuwde beleid kunnen we blijven werken aan goede oplossingen voor deze situaties. De aanpassingen leiden ertoe dat toepassing van het beleid eenvoudiger, flexibeler en toekomstbestendiger is.

Hoofdlijnen

Het geactualiseerde regionale functieveranderingsbeleid biedt een basis voor:
-    Functieverandering naar wonen en;
-    Functieverandering naar werken.

Daarnaast is er een ‘gereedschapskist’ met mogelijkheden voor een bredere inzet van sloopmeters van de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, waaruit de deelnemende gemeenten zelf een keuze kunnen maken. Nieuw is dat het beleid de mogelijkheid biedt om te kiezen voor de beste locatie voor de nieuwe ontwikkeling (in plaats van de agrarische activiteit) en dit hoeft niet meer als bijna vanzelfsprekend de slooplocatie te zijn.

Overige aanpassingen in het geactualiseerde beleid zijn:

  1. Het verbeteren van de systematiek voor het functieveranderingsbeleid. Op dit moment bestaat het beleid, zoals gezegd, uit twee documenten. Tussen deze documenten bestaan verschillen. Dat is niet wenselijk. Het geactualiseerde regionale functieveranderingsbeleid kent gelijke uitgangspunten voor initiatiefnemers. Daarmee ontstaat een eenduidig en evenwichtig systeem voor functieverandering en wordt niet ‘met twee maten gemeten’;
  2. Het vereenvoudigen van de systematiek om sloopmeters te berekenen;
  3. Een overzichtelijk en flexibel basissysteem voor functieverandering naar wonen en werken.

Besluitvorming

Het is de bedoeling dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in maart/april het geactualiseerde functieveranderingsbeleid vaststellen.