< Zonder uitkering en met diploma aan de bak
30.08.2017 13:52 Leeftijd: 270 days

Barneveld maakt zich ernstig zorgen om vliegroutes van en naar Lelystad

De gemeente Barneveld heeft “ernstige zorgen over de voorgenomen vliegroutes met betrekking tot de uitbreiding van vliegveld Lelystad”. Dat staat in een brief die het college van B&W naar het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft gestuurd. De alternatieve vliegroutes zijn nu gepland boven de Veluwe en het grondgebied van Barneveld, met name de dorpen Voorthuizen, Garderen, Stroe, Kootwijk en Kootwijkerbroek. De gemeente Barneveld vindt dit onbespreekbaar en vraagt de provincie negatief te adviseren over deze alternatieve routes.


Vliegveld Lelystad wordt uitgebreid om een deel van het groeiende vliegverkeer te kunnen opvangen. Een gevolg hiervan is dat grotere vliegtuigen vanaf en naar ‘Lelystad’ vliegen. De aanvliegroutes gaan voor een groot gedeelte over de provincie Gelderland. In eerste instantie waren deze vliegroutes voorzien langs de oostzijde van de Veluwe. De afgelopen periode heeft Vliegveld Teuge bezwaar gemaakt tegen die routes en presenteerde een alternatief waarbij de vliegroutes naar het westen zijn verplaatst; over de Veluwe en in het bijzonder over de dorpen Voorthuizen, Garderen, Stroe, Kootwijk en Kootwijkerbroek.

Verrast

De gemeente Barneveld is verrast door deze ontwikkeling. “Wij vernamen uit de pers dat deze vliegroutes binnenkort worden vastgesteld, dat ze over onze gemeente en over een groot deel van de Veluwe liggen en dat uw provincie (Gelderland) al enige jaren betrokken is bij het bepalen van de routes. Gezien het belang van de gemeente Barneveld hierbij, betreuren wij het dat wij hiervan niet op de hoogte waren en hierbij niet zijn betrokken”, schrijft het college aan het provinciebestuur.

Overlast en aantasting van de stilte

De hoofdbezwaren van de gemeente Barneveld tegen de voorgenomen vliegroutes zijn:

Overlast voor inwoners - De voorgestelde alternatieve route betekent een aanzienlijke verslechtering van de vliegbewegingen die gevolgen zullen hebben voor de inwoners van Voorthuizen, Garderen, Stroe, Kootwijk en Kootwijkerbroek. De voorgenomen route betekent ook dat het aantal vliegbewegingen zal verdubbelen én dat vliegtuigen lager zullen vliegen. Dit maakt het voorstel volgens Barneveld “onacceptabel”.

Aantasting van de stilte op de Veluwe - Het college van B&W wijst daarnaast op de aantasting van de stilte op de Veluwe “waar de stilte al jaren beleidsmatig wordt beschermd. Het is daarom onvoorstelbaar dat de Veluwe nu met de voorgestelde vliegroutes – in het bijzonder de alternatieve routes – zo zwaar wordt belast met vliegtuiglawaai.”

Oproep

Het college van B&W roept de provincie Gelderland op om het belang van inwoners en de stilte op de Veluwe zwaar te laten meewegen in de betrokkenheid (van de provincie) bij het bepalen van de vliegroutes en zwaarwegend negatief te adviseren over tenminste de alternatieve route. Daarnaast wil de gemeente Barneveld, samen met buurgemeenten, actief worden betrokken bij het vervolgproces.