< ‘Nooit meer gedacht dat ik een betaalde baan zou krijgen’
23.05.2017 15:48 Leeftijd: 1 year

Enquête regionale energievisie

Regio FoodValley stelt een regionale energievisie op. De regio wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er veel energie bespaard en duurzaam opgewekt moet worden. Waar moeten de prioriteiten liggen? Wat zijn de regionale kansen?


Wij vragen aan u om mee te denken. Wilt u een korte online enquête (duurt 5 minuten) invullen? Regio FoodValley gebruikt uw antwoorden om de regionale energievisie verder uit te werken. Klik hier om naar de enquête toe te gaan. Tot 8 juni heeft u de mogelijkheid om uw mening te geven en uw bijdrage te leveren.

Visie 2050

Eind 2017 willen we met regionale energievisie een duidelijk beeld hebben over de opgave in de regio en de mogelijke routes naar energieneutraliteit. De nadruk ligt op gemeente-overstijgende aangelegenheden zoals grootschalige energieopwekking, een regionaal warmtenetwerk en mobiliteitsoplossingen.