< “Silkroad to China” Missie, 20 - 24 november 2017
25.07.2017 15:16 Leeftijd: 361 days

Fietsers steken veiliger over op kruispunt Achterberg in Rhenen

Eerder dit jaar besloot de provincie Utrecht om de maximum snelheid op het kruispunt Achterbergsestraatweg/N233 in Rhenen te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur zodat fietsers veiliger kunnen oversteken. Inmiddels is de snelheid verlaagd, de borden geplaatst en zijn er ‘smiley’s’ neergezet. Medio augustus komt er ook nog een flitspaal aan de noordkant van het kruispunt.


Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (Mobiliteit) vindt het belangrijk dat fietsers op een veilige manier het kruispunt  Achterbergsestraatweg/N233 in Rhenen kunnen oversteken:  “Met het treffen van deze maatregelen als eerste stap in de goede richting, hoop ik de zorgen van ouders met schoolgaande kinderen weg te nemen en dat zij veiliger het kruispunt kunnen oversteken.”

De provincie nam eerder dit jaar het besluit om deze maatregelen te nemen op basis van advies van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), vooruitlopend op een definitief besluit over een ongelijkvloerse of gelijkvloerse fietsoversteek op dit kruispunt.