< Groente en fruit op basisscholen
31.07.2018 10:20 Leeftijd: 16 days

Het recept van ...

“Voedsel is een wezenlijk onderdeel van ons bestaan. Het raakt aan alle facetten van ons leven: body, mind en soul. We beseffen dat echter heel vaak niet. Daarom is het goed om hier steeds weer de aandacht op te vestigen.” Lees Het recept van Harmen van Wijnen, voorzitter College van Bestuur CHE.


Persoonlijk ben ik me er de laatste jaren (pas) bewust mee bezig gaan houden. Letten op wat ik eet en ongezonde eetpatronen doorbreken en veranderen. Voor de CHE betekent het dat we ons de laatste jaren de vraag stellen hoe onze opleidingen zich kunnen gaan verhouden tot voedsel als wezenlijk onderdeel van ons bestaan. Denk bijvoorbeeld aan onze opleidingen Verpleegkunde, de Pabo, Communicatie, Social Work, maar ook Theologie met zin- en betekenisgeving rond voedsel en de maaltijd.”

Wat is volgens u het eerst dat we met elkaar moeten oppakken, wanneer we de ambities uit de regionale voedselvisie een stap verder willen brengen?

“Twee dingen:
- veel meer gezamenlijk communiceren over de zeven ambities van de Voedselvisie en de impact hiervan.
- een paar concrete innovatieve initiatieven opzetten en deze zichtbaar presenteren als ‘Voedselvisie voorbeelden’.”

Waar gaan we naartoe met het thema voedsel in de Foodvalley? Wat is uw stip op de horizon?

“Mijn stip op de horizon is dat een verantwoorde omgang met voedsel en onze helder gedefinieerde voedselidentiteit een belangrijke rol gaan vervullen in diverse grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

Denk hierbij aan verantwoord beheer van schaarse middelen, visie op preventie en positieve gezondheid, nieuwe vormen van economie om uitputting en uitbuiting tegen te gaan, en zelfs ook voedsel als verbinding in een samenleving die dreigt te polariseren.”

Wat is het meest bijzondere gerecht dat u ooit at?

“Krokodillenvlees in Zuid-Afrika. Mijn verwende aangepaste westerse maag kon het helaas niet verdragen.”