< Experttafel ‘Voedselveiligheid en Traceability’
30.05.2017 10:40 Leeftijd: 363 days

Informatieve Raadsbijeenkomst 17 mei 2017

Met een opkomst van bijna 70 deelnemers (45 raadsleden, 3 statenleden, 2 gedeputeerden en 18 collegeleden) kijkt Regio FoodValley tevreden terug op een geslaagde raadsinformatiebijeenkomst. Deze avond stond in het teken van zeven projecten uit het Uitvoeringsprogramma Triple Helix en vijf projecten uit de werkprogramma’s Regio FoodValley.


Trots

Voor de laatste keer verwelkomde Cees van der Knaap, voorzitter van Regio FoodValley, de raadsleden en bestuurders bij de halfjaarlijkse informatiebijeenkomst voor de raadsleden. In augustus gaat hij met pensioen. Cees van der Knaap keek terug op de afgelopen jaren bij de regio. “De onderlinge samenwerking tussen de regiogemeenten is in de loop van de jaren gegroeid. En tussen de ondernemers en onderwijs wordt ook goed samengewerkt. Iedereen doet mee en daar ben ik trots op”, vertelde Cees van der Knaap. “De raadsleden hebben hier, zij het soms met een kritische noot aan bijgedragen. Dit betekende dat zij het regionale belang soms boven het eigen belang moesten stellen. Regio FoodValley is de economische topregio op gebied van agri-food van Nederland”.

Bedrijfsleven

Ron van Gent, directeur van VNO-NCW midden en lid van Triple Helix, markeerde namens het bedrijfsleven het belang van de regionale samenwerking. Drie jaar geleden stonden we nog aan het begin van de samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers met als doel om de economie in deze regio verder te brengen. Er zijn veel plannen gemaakt, maar er is inmiddels ook veel gerealiseerd. Centrale thema’s over energie, duurzaamheid en voedsel zijn hierop afgestemd. Een voorbeeld van samenwerking tussen de kennisinstellingen en bedrijven is de ICT Campus Veenendaal. Maar ook de Big Day FoodValley is een mooi voorbeeld hiervan.

Informatiesessies

Het programma van de avond bestond uit twee informatierondes onderverdeeld in presentaties van onderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma Triple Helix en uit de werkprogramma’s van Regio FoodValley. Per ronde werd door raadsleden aan een van de informatiesessies deelgenomen.

Eerste informatieronde: de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Triple Helix
1. Internationalisering,
2. Experttafels
3. TechniekPact FoodValley
4. Kenniscirculatie en innovatie in de regio
5. Faciliteiten voor werklocaties voor incubators en start-ups
6. Verkennen circulaire economie
7. Communicatie en Marketing

Tweede informatieronde: projecten uit de werkprogramma’s Regio FoodValley
1. Project Menukaart
2. Praktijkcentrum Luchtkwaliteit
3. Regionale Programmering Bedrijventerreinen
4. Een energieneutrale regio in 2050
5. Manifest van Salentein

“Een informatieve avond en jammer dat mijn collega-raadsleden deze avond niet hebben bijgewoond”, dat was een van de reacties deze avond. De volgende raadsinformatiebijeenkomst wordt in het najaar 2017 gehouden.

De raadsgriffiers (en statenleden) hebben alle presentaties ontvangen en deze zijn doorgestuurd naar de raadsleden. De presentaties zijn ook te downloaden via deze website.