< Boordevol inspiratie op het symposium Aan de slag met de Menukaart
11.07.2017 14:16 Leeftijd: 346 days

Kwaliteitsteam Agrarisch Ondernemerschap

Het regiobestuur is vrijdag 30 juni akkoord gegaan met het projectvoorstel “Van vertrouwen naar beweging”, dat voorziet in het oprichten van een kwaliteitsteam voor Agrarisch Ondernemerschap (netwerken van agrarische coaches en erfbetreders). Dit voorstel is voortgekomen uit het Manifest van Salentein dat is opgesteld n.a.v. de agrarische conferentie van 17 februari 2017. Tijdens de conferentie werd door alle partijen in de Agro&Food keten benadrukt dat gezamenlijke inspanningen nodig zijn om boeren te faciliteren in het maken van strategische keuzes die passen bij de boer en bij de locatie.


Het projectplan voorziet in ondernemersbegeleiding die wordt ingezet om de boeren te ondersteunen bij het benutten van de speelruimte om in beweging te komen. Dat doen de onafhankelijke begeleiders door de ondernemer te helpen zijn of haar eigen mogelijkheden te ontdekken en tijdig passende keuzes te maken. Die keuzes maakt de boer zelf, waar nodig met de inzet van adviseurs (financieel, agrarisch etc.), die de boer ook zelf inhuurt. Het projectvoorstel voorziet ook in het opzetten van een netwerk van die adviseurs en andere ‘erfbetreders’. Het doel van dat netwerk is dat al deze ketenpartijen er aan kunnen bijdragen dat agrariërs de volle beschikbare speelruimte benutten. Enerzijds door waar nodig door te verwijzen (naar onder andere de coaches), anderzijds door advisering die soms uitstijgt boven het (welgemeend) eigenbelang.

Vanuit de provincie Gelderland is nog geen cofinanciering toegezegd. De projectpartners beraden zich daarom op dit moment over de vraag in welke vorm ze van start willen gaan met dit project.