< Energievisie Regio FoodValley
01.02.2018 11:49 Leeftijd: 196 days

Nieuwe aanbesteding openbaar vervoer (v.a. 2020)

De gemeenten van Regio FoodValley zijn door Provincie Gelderland geïnformeerd over de concept-Nota van Uitgangspunten voor de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in Gelderland, Flevoland en Overijssel. Regio FoodValley wil graag meedenken om de nieuwe ov aanbesteding goed vorm te geven. Goed openbaar vervoer is van essentieel belang voor de bereikbaarheid van Regio FoodValley.


Brief

Het Regiobestuur heeft daarom een brief aan het college van Gedeputeerde Staten Gelderland gestuurd met een reactie op de concept-Nota van Uitgangspunten Aanbesteding OV-concessies. De reactie van de regio is per thema geformuleerd en gaat onder meer in op de reikwijdte van de aanbesteding en afstemming met andere gebieden. Regio FoodValley vindt het van groot belang dat de Utrechtse regiogemeenten en provincie Utrecht goed aangesloten zijn. Regio FoodValley is een grensoverschrijdende regio. Het gaat hier om (onder andere) goede verbindingen tussen Wageningen - Ede - Rhenen - Veenendaal. Maar ook de ov verbinding naar Nijkerk. De regio streeft naar een goede verbinding tussen Nijkerk en Barneveld en de overige FoodValley gemeenten. De regio pleit ook dat de Valleilijn, de combinatie trein en busvervoer, als geheel wordt aanbesteed en dat maatwerk zoveel mogelijk wordt meegenomen. Verder wordt er in de brief aandacht gevraagd voor duurzaamheid en het exploitatiebudget.

Aanbesteding

In 2020 en de opeenvolgende jaren besteden de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland het openbaar vervoer opnieuw aan. De eerste stap hiervoor is het schrijven van een Nota van Uitgangspunten voor de aanbesteding. De Nota van Uitgangspunten is het document waarin de kaders wat betreft beleid en financi├źn voor de nieuwe concessie worden geformuleerd. Een concessie geeft een vervoerder het exclusief recht om openbaar vervoer in een bepaald gebied te verzorgen.