< Dé oplossing voor het personeelstekort in de zorg in regio FoodValley
18.04.2018 09:44 Leeftijd: 120 days

Regio FoodValley is de sleutel tot het succes van de nationale voedselagenda

Regio FoodValley is klaar om de uitdagingen van de maandag verstuurde Voedselbrief aan te pakken. In de brief beschrijven minister Carola Schouten van voedselkwaliteit en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid de richting voor de nationale voedselagenda. Donderdag 19 april debatteert de Tweede Kamer hierover. Als epicentrum van de Nederlandse Agrifood- kennis is Regio FoodValley de sleutel tot het succes van de nationale voedselagenda.


‘Kabinet kan op FoodValley rekenen’, aldus René Verhulst voorzitter van de Regio

‘Kabinet kan op FoodValley rekenen’, aldus René Verhulst voorzitter van de Regio

De voedselbrief van het kabinet sluit goed aan bij de ambities van Regio FoodValley in Gelderland en Utrecht. Veel van de genoemde doelen brengt de regio al in de praktijk. In de voedselbrief wordt een aantal concrete acties genoemd voor de komende jaren. Andere belangrijke onderdelen moeten nog nadere invulling krijgen. FoodValley is benieuwd naar de invulling en denkt hier graag over mee.

Tijdens een bezoek van minister Schouten heeft de regio al een concreet aanbod neergelegd bij om de Voedselagenda verder te brengen en tot een succes te maken.

Het aanbod

Zo wil Regio FoodValley met maatschappelijke partners een nationaal kenniscentrum opzetten voor het gebruik van nieuwe eiwitten. Daarbij kan Regio FoodValley een belangrijke bijdrage leveren aan een nationale aanpak op het gebied van voedselonderwijs en voeding in de zorg. Vanwege het sociaal-economisch belang van gezond eten voor iedereen werken we bijvoorbeeld ook met leefstijlcoaches om consumenten gezonde voedingspatronen bij te brengen. Bij het Praktijkcentrum Emissiearme Veehouderij worden emissie reducerende technieken voor fijnstof getest. Deze technieken zullen ook elders in Nederland een oplossing kunnen vormen voor de fijnstofproblematiek.

Een groot deel van de oplossing van de vraagstukken rond voedsel zit in de ontwikkeling van een duurzame voedselketen. Daar is veel kennis en innovatie voor nodig. Om als Nederland de toppositie van kennis en kennisintensieve agrofood-producten te behouden en te versterken moet Nederland blijvend daarin investeren.

Regio FoodValley

Regio FoodValley is het epicentrum van Nederland als kennis- en innovatieland op het gebied van AgroFood. Deze kennis biedt Nederland internationaal veel kansen. Met bedrijfsleven, kennisinstellingen en betrokken overheden investeert de regio in de toekomst van de AgroFoodsector. Het economisch belang van Nederland als tweede exporteur ter wereld van agrofoodproducten is enorm en daarom moeten we er alles aan doen om deze exportpositie te behouden.

De regio heeft een sterk kennis-ecosysteem op het gebied van gezonde voeding en veel ervaring met voedselprogramma’s op het gebied van preventieve gezondheidszorg. Daarnaast bouwen we samen met provincie Gelderland kenniscentra en het bedrijfsleven aan een internationaal, iconisch experience centrum voor de agrofoodsector. Dit World Food Center is onlangs breed omarmd door de Tweede Kamer.

Regio FoodValley is er klaar voor

Regio FoodValley is klaar om de uitdagingen van de Voedselbrief samen aan te pakken. Daarbij putten we uit een rijke bron aan kennis, ervaring en innovatie. Deze elementen bieden we het kabinet graag aan om samen de Voedselagenda tot een succes te maken!