< Gert Boeve aangesteld als nieuwe directeur Regio FoodValley
16.02.2017 09:51 Leeftijd: 1 year

Steeds meer bedrijven in regio FoodValley bieden mensen met arbeidsbeperking kans

Een steeds groter aantal bedrijven in de arbeidsmarktregio FoodValley kiest voor mensen met een arbeidsbeperking en dus voor sociaal ondernemen. Op de landelijke Dag van de Duizend Voorbeelden, 16 februari 2017, worden bedrijven in de regio verrast met een presentje van Regionaal Werkbedrijf FoodValley. Tevens enthousiasmeren deze ondernemers collegabedrijven en laten zij zien hoe deze groep werknemers succesvol kan worden ingezet.


De Dag van de Duizend Voorbeelden is een landelijk initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland om ondernemers te informeren over de Banenafspraak. Deze afspraak, in 2013 gemaakt tussen overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft als doel dat er in 2026 125.000 banen gerealiseerd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Elke arbeidsregio ondersteunt ondernemers in de regio bij het beschikbaar maken van werkplekken voor mensen die anders uit beeld dreigen te blijven. Ondersteuning is er zowel op financieel gebied als op het vlak van coaching en begeleiding van werkgever en werknemer.

Sociaal Ondernemen Loont

In de arbeidsmarktregio FoodValley, waar de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Renkum, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen toe behoren, wordt een aantal bedrijven in het kader van de campagne Sociaal Ondernemen Loont van het RWB Regio FoodValley verrast met een presentje. Dit als dank voor hun bijdrage aan de Banenafspraak. Met hun ervaringen uit de praktijk hopen de voorbeeldbedrijven hun collega's te enthousiasmeren.

Interviews

Van de ruim vijftig bedrijven die deze dag in de spotlights staan, zijn zeven ondernemers geïnterviewd over hun ervaringen met het werken met een medewerker met een arbeidsbeperking. Deze interviews zijn te lezen op de campagnewebsite www.sociaalondernemenloont.nl van het RWB Regio FoodValley. Doel is om met een eerlijk verhaal van een ervaringsdeskundige zelf aan bedrijven uit de regio FoodValley te laten zien dat sociaal ondernemen van toegevoegde waarde is voor het bedrijf. Ook geven deze ondernemers op de Dag van de Duizend Voorbeelden een presentje weg aan collega-ondernemers die zij willen motiveren ook sociaal te gaan ondernemen.