< Experttafel ‘Biobased Verpakken’
05.04.2017 10:39 Leeftijd: 1 year

Vooraankondiging Raadsinformatiebijeenkomst 17 mei 2017

De raadsleden van Regio FoodValley worden deze maand uitgenodigd om deel te nemen aan de raadsinformatiebijeenkomst op woensdag 17 mei 2017. Het programma en de onderwerpen zijn besproken en vastgesteld in het Regiobestuur van 31 maart 2017.


Programma

De avond bestaat uit twee delen waarbij de raadsleden uit verschillende workshops kunnen kiezen. In het eerste deel van de avond komen de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Triple Helix aan de orde. Dit zijn projecten die voornamelijk door de partners uit het onderwijs en de ondernemers worden getrokken. Actuele projecten uit de werkprogramma Regio FoodValley worden in het tweede deel gepresenteerd. Dit zijn onder andere het Manifest van Salentein, luchtkwaliteit en het Gelders Energieakkoord. Net als eerdere raadbijeenkomsten kunnen de raadsleden zich van te voren inschrijven voor twee informatierondes.

Uitnodiging

De raadsleden van Regio FoodValley ontvangen in de week van 10 april de uitnodiging met het programma via de griffiers. Voor deze avond worden ook de statenleden van provincie Gelderland en Utrecht uitgenodigd.