Organisatie

Regio FoodValley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, met samen 345.000 inwoners. De regio kent een klein bureau dat fungeert als een spin in het web. Gemeenten leveren ambtelijke capaciteit voor het uitvoeren van regionale opgaven. Zodoende houdt het regiobestuur sterke binding met de regiogemeenten. De regio ontwikkelt beleid en adviseert provincies, Rijk en Europese Commissie over wetten en regels. Ook coördineert de regio een uitvoeringsprogramma, dat een groot aantal projecten behelst. Deze projecten worden door samenwerkende gemeenten uitgevoerd. De regio faciliteert.

Samenstelling Regiobestuur

Naam Portefeuille Gemeente
René Verhulst Voorzitter Ede
Piet Zoon Vice-Voorzitter Veenendaal
Aart de Kruijf RO, Wonen & Mobiliteit Barneveld
Dennis Gudden Economie & Werkgelegenheid & Voedsel Wageningen
Willemien Vreugdenhil Ede
Gerard Renkema Nijkerk
Petra Doornenbal Renswoude
Jolanda de Heer Rhenen
Ben Visser Scherpenzeel

De verslagen van de vergaderingen van de bestuurlijke overleggen zijn op te vragen via
info@regiofoodvalley.nl.

Medewerkers Regiokantoor

Naam Functie Telefoonnummer
Gert Boeve Secretaris-directeur 0318 680 667
Arjen Droog Lid directieteam 0318 680 065
Liesbeth de Jong Secretaris Regiocommisie en projectleider Bevrijdingstoerisme 0318 680 667
Holmer Doornbos Programmamanager Economie 0318 680 667
Marieke Peterson Programmamanager Voedsel 0318 680 667
Samareh Bloemberg Programmamanager Mobiliteit 0318 680 667
Jane Hofman Controller 0318 680 667
Jolanda Wauben Communicatiemedewerker 0318 680 382
Ingrid Jonker Directiesecretaresse 0318 680 667
Rodé van Zalingen Secretaresse 0318 680 619
Esther Visser Secretaresse 0318 680 406
Theo Neyenhuis EU Representative +31 6 5756 2356
Mariska Blotenburg Projectondersteuner Valleihopper 0318 680 743