Raadsinformatiebijeenkomst 12 september 2018

INSPIRATIE & INFORMATIE

Op 12 september informeren wij onze (nieuwe) raadsleden en bestuurders over Regio FoodValley. Hiervoor hebben we een programma opgesteld bestaande uit diverse delen.

Wat is Regio FoodValley? Hoe zit de organisatie in elkaar? Wat is de rol van de raadsleden? Alle ins & outs worden in het eerste deel van de bijeenkomst beantwoord. Het eerste deel van het programma  organiseren wij met name voor de nieuwe raads- en collegeleden van de regiogemeenten. Tijdens het tweede deel van het programma nodigen wij u uit voor een ‘walking dinner’ langs diverse interessante regionale projecten. Na dit diner staat de ontwikkeling van de nieuwe Strategische Agenda centraal onder leiding van voorzitter René Verhulst. Aan de hand van prikkelende stellingen geeft u richting aan de nieuwe Strategische Agenda. Wij sluiten de bijeenkomst af met een borrel.

PROGRAMMA

Deel 1: Maak kennis met Regio FoodValley
17.15 uur Inloop & ontvangst
17.30 uur Introductie en werkwijze Regio FoodValley

Deel 2: De ‘gerechten’ van Regio FoodValley
18.00 uur Walking dinner langs regionale projecten

Deel 3: De toekomst van Regio FoodValley
19.30 uur Strategische Agenda Regio FoodValley
21.00 uur Netwerkborrel

De raadsleden en bestuurders ontvangen half augustus de uitnodiging met de link om aan te melden. Het is ook mogelijk een deel of delen van het programma bij te wonen.