Raadsinformatiebijeenkomst 24januari 2018

De raadsleden en ook de kandidaat-raadsleden van Regio FoodValley zijn uitgenodigd voor een raadsinformatiebijeenkomst over de Kadernota 2019-2022. De bijeenkomst wordt gehouden in het Raadhuis van Ede op woensdag 24 januari 2018.

Download hier de kadernota 2019-2022