Regiocontact

De provincie Gelderland heeft voor de coalitieperiode 2012-2015 opnieuw ingezet op een programma Stad en Regio. Binnen dit programma worden contracten gesloten met de Gelderse regio’s. Hiervoor stelt het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland financiële middelen beschikbaar. Regio’s kunnen deze gelden verzilveren door zelf te zorgen voor cofinanciering. Regio FoodValley sluit in navolging van Regio De Vallei een contract af met de provincie Gelderland, het Regiocontract 2012-2015. Bijzonder is dat ook de Utrechtse gemeenten participeren in dit contract. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de provincies Gelderland en Utrecht.

Partners

Een topregio voor een topsector. Die ambitie kan Regio FoodValley nooit alleen waarmaken. Daarvoor zijn partners nodig.

Food Valley gaat vooral over bedrijven. Ondernemers produceren, investeren en innoveren. Dat willen wij faciliteren en stimuleren. Hiervoor zet het regiobestuur in op hechtere samenwerking met bedrijven in de regio. VNO-NCW Valleiregio is een belangrijke gesprekspartners. Hiernaast zoekt de regio foodbedrijven in de regio op en ontwikkelt een netwerk waarbinnen deze bedrijven actief kunnen zijn.

Wij zijn blij met steun van twee provincies, Gelderland en Utrecht, waarmee wij gezamenlijk programma’s uitwerken en projecten uitvoeren. Met Wageningen UR en de stichting Food Valley werken we aan het uitvoeren van de FoodValley Ambitie 2020. Maar we halen ook banden aan met diverse scholen en kennisinstellingen in de regio. Het zijn er veel, niet alleen in de foodsector. Zo werken we samen aan deze topregio binnen Europa op het gebied van gezonde en duurzame voeding.

We werken hard aan het nog verder verstevigen van onze goede relaties in De Haag. Daarnaast organiseert Regio FoodValley een goede lobby naar Brussel.


Nieuws Regiocontract

29.09.2016

Cees van der Knaap presenteert resultaten aan Gelders gedeputeerde Bea Schouten

De acht FoodValley gemeenten hebben de afgelopen periode samen met bedrijfsleven, onderwijs en provincie Gelderland ruim 32 miljoen euro geïnvesteerd in projecten op het gebied van wonen, werken, leren en innoveren. Burgemeester...[meer...]


21.12.2015

Nieuwjaarsfeest van NIX in De Veluwehal in Barneveld

Partycentrum De Veluwehal organiseert opnieuw een alcoholvrij nieuwjaarsfeest voor jongeren van 15-17 jaar die vanwege de alcoholregels in andere horecagelegenheden worden geweerd. Tijdens het nieuwjaarsfeest op 1 januari 2016...[meer...]


03.12.2015

Regionaal alcoholmatigingsproject stopt na acht jaar

Op donderdag 26 november 2015 was staatssecretaris M.J. (Martin) van Rijn aanwezig bij de slotbijeenkomst van het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley. Na een periode van acht jaar komt er een einde aan het regioproject...[meer...]


19.11.2015

Bouw innovatieve en educatieve pluimveestal van start

Binnenkort krijgen kennis en innovaties binnen de pluimveesector letterlijk onderdak in het Poultry Innovation Lab in Barneveld, een showcase met een pluimveestal én business centre. Het Poultry Innovation Lab zal door het...[meer...]


12.10.2015

Open Dag Vallei Boert Bewust bij Van Ommeren

Vrijdag 16 oktober a.s. gaat Breunis v.d. Weerd (Statenlid SGP Gelderland) om 13.30 uur het bord van Vallei Boert Bewust op het vleesvarkens- en melkveebedrijf van familie van Ommeren, Schansweg 4 te Lunteren onthullen. Vanaf...[meer...]


08.10.2015

18 Vallei Boert Bewust-boeren nodigen burgers uit in stal

Van 19-24 oktober organiseert Vallei Boert Bewust een uniek kleinschalig evenement: 18 deelnemers zetten hun deuren open voor kleine groepjes geïnteresseerde burgers. Het doel? Samen werken én samen in gesprek over de agrarische...[meer...]


05.10.2015

Graanpilot in de Esvelderbeekzone

Onlangs is het eerste graan in de Esvelderbeekzone in Barneveld geoogst. Deze graanteelt is een pilot. De gemeente Barneveld heeft samen met een lokale pluimveehouder en een lokale ondernemer het idee opgevat om in deze nieuwe...[meer...]


Artikel 1 tot 7 van 43