Een rally door de Valley…

De gemeenten Scherpenzeel en Renswoude organiseerden op vrijdag 27 oktober jl. de Regiotour van Regio FoodValley; een jaarlijks terugkerend ontmoetingsevent voor college- en raadsleden van de acht regiogemeenten, statenleden van de provincies Gelderland en Utrecht, ondernemers en vertegenwoordigers uit het onderwijs. Het thema van déze editie van de Regiotour was ‘Rally door de Valley’.

Het start- én eindpunt van deze Rally door de Valley van het enkele maanden geleden geopende Grebbelinie Bezoekerscentrum aan de Buursteeg in Renswoude. Om kwart voor twaalf vertrokken drie bussen vanaf de parkeerplaats van het bezoekerscentrum naar Kulturhus De Breehoek in Scherpenzeel – de plek waar deze Regiotour officieel zou worden geopend. Zo’n 100 genodigden werden welkom geheten door Gerard van Deelen, raadslid in Scherpenzeel én, namens de gemeenteraad van Scherpenzeel, regiocommissielid van de Regio FoodValley. Locoburgemeester Henk Vreeswijk stond vervolgens stil bij het belang van een regiotour, de samenwerking die de beide gemeenten waren aangegaan om deze dag te organiseren én de dynamiek – op tal van gebieden – die de beide gemeenten leefbaar en vitaal houden. Daarna was het woord aan burgemeester René Verhulst van Ede, de nieuwe voorzitter van het regiobestuur van Regio FoodValley. Tenslotte stond Jos Eringfeld, directeur bedrijven van de Rabobank Gelderse Vallei, stil bij het programma “Banking for Food” dat de bank onlangs is gestart.

Walking lunch

Voordat de rally écht van start ging, genoten de aanwezigen van een walking lunch met heerlijke ingrediënten van Coöperatie ’t Boerenhart en smaakvol bereid door het team van het Kulturhus De Breehoek onder leiding van directeur Vico Duisings. Er was bewust gekozen voor een walking lunch, zodat tegelijkertijd kennis kon worden gemaakt met een aantal toonaangevende bedrijven uit de organiserende gemeenten.

Om half twee startte de Rally door de Valley. De genodigden werden in drie groepen verdeeld die ieder een route door de beide gemeenten aflegden. Tijdens de rally bezochten zij drie bedrijven:

VION Food

VION Food Group, een internationale vleesproducent, met 1100 werknemers en met een verwerkingscapaciteit van 1 miljoen kilogram vlees per dag waarvan 85% bestemd is voor de export. Na een korte presentatie door vestigingsmanager Jan Marcelis, werd iedere groep in drieën gesplitst en maakte, bijna in cognito vanwege de beschermende kleding, een wandeling door de hallen waar het vlees werd verwerkt. Handige koptelefoontjes zorgden ervoor dat niemand iets van het interessante verhaal hoefde te missen.
Waarschijnlijk wordt er nog een herhaalbezoek bij VION georganiseerd voor de raadsleden. Hierover worden de raadsleden nog geïnformeerd.

Groendak

Het tweede bedrijf dat werd bezocht was Groendak dat adviseert over en groen-, gras- en sedumdaken levert en realiseert. Het gepassioneerde verhaal van Grad van Heck sprak tot de verbeelding en die verbeelding werd op het dak van het bedrijf écht zichtbaar en tastbaar: na afloop van de presentatie konden de belangstellenden even ‘het dak op’ om zelf te zien hoe een groen dak voelt en er van dichtbij uitziet.

Chickliner

Het derde bedrijf was het familiebedrijf Chickliner in Renswoude, dat is gespecialiseerd in vervoer van levende eendagskuikens en broedeieren tot ver voorbij Moskou. Deze gespecialiseerde vorm van vervoer wordt door slechts drie (Nederlandse) bedrijven uitgevoerd; Chickliner is daar één van. Voor het vervoer wordt gebruik gemaakt van speciaal ingerichte trailers met klimaat- en hygiënebeheersing en telematic-beheerssysteem.

De genodigden waren erg onder de indruk van de bedrijvigheid in de gemeenten en het verhaal van de drie bezochte bedrijven.

Grebbelounge… regionale samenwerking pur sang

De Rally door de Valley werd afgesloten in de Grebbelounge van het Grebbelinie Bezoekerscentrum in Renswoude. Ook daar werden smakelijke hapjes geserveerd – geleverd door Coöperatie ’t Boerenhart en met zorg bereid en gepresenteerd door het team van de Grebbelounge onder de bezielende leiding van uitbater Jochem van den Berg. Tijdens de afsluiting lichtte Gerard van Santen, directeur van Gebiedscoöperatie O-gen, de totstandkoming van het Grebbelinie Bezoekerscentrum toe en zei onder andere dat de realisering ervan hét voorbeeld is van regionale samenwerking – alleen al omdat het terrein van het Grebbelinie Bezoekerscentrum in twee gemeenten en twee provincies ligt.
Burgemeester Petra Doornenbal-van der Vlist van Renswoude sloot de geslaagde Regiotour van Regio FoodValley af door terug te blikken op de bedrijfsbezoeken die werden afgelegd, de vele impressies die zijn opgedaan en de gezellige gesprekken die werden gevoerd.

Voor een sfeerimpressie van de dag, kijk op de regiobeeldbank Scherpenzeel.