Strategische agenda

We willen als Regio FoodValley onze nationale en  internationale positie versterken. Dat moet leiden tot economische groei, werkgelegenheid, aantrekkingskracht op kenniswerkers en hoogwaardige voorzieningen voor wonen, werken en studeren.
Ook werkt Regio FoodValley aan behoud en versterking van de leefomgeving. Naast natuur en landschap wordt het groene gebied van de regio gekenmerkt door landbouw en recreatie. Ook werken we aan ‘de gezonde mens’: leven in een groene en gezonde leefomgeving, waarbij veel aandacht is voor gezonde voeding.

Regio FoodValley wordt economische topregio

Als het aan de ondernemers, de onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de overheid ligt, wordt de de FoodValley regio een succesvolle internationale topregio. Om dat te bereiken hebben ze samen een Strategische agenda opgesteld. In dit document staat wat de ondernemerskringen in de Vallei, de Regio FoodValley gemeenten, de Wageningen UR, de beroepsopleidingen en het voortgezet onderwijs gaan doen om deze ambitie te realiseren. Doel is dat de FoodValley regio voor de hele wereld het voorbeeld wordt voor innovatie in de agrarische sector en de voedingsindustrie.

Downloads Strategische Agenda