Zoekvenster

Samenwerking in de FoodValley regio loont

De basis voor deze unieke samenwerking werd gelegd tijdens een busreis naar Brussel. Vertegenwoordigers van ondernemers, onderwijs en overheid ontmoetten elkaar en vonden elkaar in één groot gezamenlijk belang: een sterke bloeiende FoodValley regio. Het vervolg? De partners bundelden hun krachten om de FoodValley regio verder uit te bouwen tot een economische sterke regio met de focus op Agrofood.

Actieve samenwerking

Het fundament voor de unieke samenwerking tussen de partners is een gezamenlijke Mission Statement. Dit Mission Statement verwoordt de gezamenlijke ambitie en is enthousiast omarmd door alle partners binnen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid.

Mission Statement  

‘FoodValley is een belangrijke voedingsbodem voor de Nederlandse economie en een inspirerende  kennisregio in Europa. Karakteristiek voor FoodValley is de toonaangevende innovatie en vakkennis op het gebied van agrofood, het aantrekkelijke woon- en vestigingsklimaat en de dynamische, groene leefomgeving.’

Resultaat

Samenwerking wordt succesvol door concrete resultaten. Daarom is als gevolg van het Mission Statement het programma ‘Source of ambition and innovation’ opgestart. Vertegenwoordigers van de drie partners werken binnen dit programma aan realisatie van ruim 20 projecten die de positie van de FoodValley regio versterken. Deze samenwerking heeft al veel mooie resultaten opgeleverd.

Dankzij samenwerking FoodValley


Ambitie voor de toekomst

Er is al veel bereikt, maar er zijn nog meer ambities. Daarvoor wordt een gezamenlijke nieuwe Strategische Agenda opgesteld door de partners in de samenwerking. Op 1 juli 2014 hebben deze partners tijdens een diner pensant de speerpunten voor de nieuwe Strategische Agenda bepaald. Het is de planning om de Strategische Agenda samen met het Uitvoeringsconvenant aan het einde van het jaar (2014) gereed te hebben.