Food Valley

De regio heeft met het merk Food Valley gekozen voor een bijzondere identiteit. En sluit zich daarmee aan bij een initiatief dat eerder is genomen door kennisinstellingen en foodbedrijven. Hiermee kiezen wij voor een faciliterende rol.  Food Valley staat voor een onbegrensd concept van kennisontwikkeling en innovatie. De kiem ligt echter in de regio. Regio FoodValley legt zich toe op het versterken van de regio. Dat is een antwoord op de FoodValley Ambitie 2020, opgesteld door Wageningen UR, Rabobank, Oost NV en Biopartner.

De groei van de wereldbevolking van zeven naar negen miljard leidt tot internationale voedselvraagstukken.  Onderzoek en innovatie rondom de voedselproblematiek zijn daarbij van cruciaal belang.  Nederland, en met name Food Valley, speelt daarin een belangrijke rol. Met Wageningen UR als kloppend hart van kennis, research en innovatie staat Food Valley internationaal op de kaart als toonaangevend kennis- en innovatiecluster.

Met kennis over food als bindmiddel, is de regio een aantrekkelijke vestigingsplaats voor food-gerelateerde kennisintensieve bedrijven en kennisinstellingen. Dat brengt een goede werkgelegenheid in de agrofoodsector, maar bijvoorbeeld ook bij ICT-bedrijven en in de logistieke sector. Deze clustering biedt kansen voor de hele regio en onderwijsmogelijkheden die hierin excelleren.

De stichting Food Valley NL, die gevestigd is in Wageningen, speelt een centrale rol in het onbegrensde netwerk. In Europa, Azie en Amerika wordt gewerkt aan een netwerk van kennisinstellingen en foodbedrijven. Regio FoodValley faciliteert de thuisbasis van veel van deze instellingen en bedrijven.

Jaarlijks organiseert Stichting Food Valley NL de Food Valley Expo. Kijk voor meer informatie op www.foodvalleyexpo.nl