Verkiezingen 2021

Online verkiezingsdebat

Regio Foodvalley organiseerde samen met Wageningen University & Research en de Gelderlander op 24 februari het online verkiezingsdebat. Dit online debat tussen kandidaat-Kamerleden van diverse fracties heeft de thema's Landbouw, Voedsel en Natuur behandeld.

Heeft u het debat gemist? Via de onderstaande link kunt u het debat terugkijken.

Kijk het debat terug

 

In maart gaat Nederland naar de stembus en zal er een nieuw regeerakkoord geschreven worden. In aanloop naar de verkiezingen 2021 laten we onze regionale stem horen via gezamenlijke campagnes waarin we optrekken met andere regio’s. Regio Foodvalley heeft Den Haag namelijk veel te bieden; een economische topregio met focus op agrifood met een hoogwaardig vestigingsklimaat in een gezonde leefomgeving. Hiermee levert de regio een directe bijdrage aan de landelijke opgave om tot een duurzaam en gezond voedselsysteem te komen.

Regio Foodvalley ligt centraal in Nederland, zowel in provincie Gelderland als in provincie Utrecht. In aanloop naar de verkiezingen hebben provincies, gemeenten, regio’s, ondernemers en kennisinstellingen een gezamenlijk ‘aanbod’ opgesteld. Voor provincie Utrecht is dat het ‘Utrechts Aanbod’ en voor provincies Gelderland en Overijssel is dat het aanbod om “Nederland Slim te Benutten’. Met deze campagnes laten we een gezamenlijk geluid horen en laten we zien op welke manier wij Nederland vooruit kunnen helpen.

Nationaal Actieprogramma

Om dat mogelijk te maken, is een Nationaal Actieprogramma van Rijk en Regio Foodvalley nodig door

  1. specifieke, blijvende investeringen in de innovatiekracht van Foodvalley vanwege de nationale impact op landbouw, voedsel en gezondheid;
  2. de samenwerkingskracht van het landbouwnetwerk in Foodvalley benutten als proeftuin om kringlooplandbouw in de praktijk te brengen;
  3. een “Nationale Voedselstrategie” vast te stellen (daarbij gebruik makend van Regio Foodvalley en haar samenwerkingspartners) en die vervolgens uit te voeren.
Nationaal Actieprogramma (pdf, 754 KB)