Arbeidsmarktregio FoodValley

Voor het realiseren van de ambitie van FoodValley is een goed functionerende arbeidsmarkt cruciaal.  Samen met de 3 O’s (Overheid, Ondernemers en Onderwijs) geven we vorm aan het regionaal arbeidsmarktbeleid. In de arbeidsmarktregio FoodValley participeren de gemeenten Ede, Wageningen, Renkum, Rhenen, Renswoude, Veenendaal, Barneveld en Scherpenzeel, UWV en twee SW-bedrijven (Permar en IW4).

Daarnaast is sinds 2015 het WerkgeversServicepunt actief in de regio. Ook ging in 2015 het Regionaal Werkbedrijf (RWB) van start. Het RWB is een overlegtafel van samenwerkingspartners (gemeenten, UWV en sociale partners) en richt zich specifiek op het realiseren van de landelijke Banenafspraak.