STAM-tafel FoodValley

Aan de STAM-tafel FoodValley werken overheid, ondernemers en onderwijs aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Dat versterkt de regio op economisch en sociaal gebied.

Waarom

  • Een goed functionerende arbeidsmarkt zorgt dat werkgevers en werknemers elkaar sneller, beter en gemakkelijker kunnen vinden.
  • De belangen van partijen worden gehoord en meegenomen in de ontwikkeling van strategisch arbeidsmarktbeleid.
  • Gezamenlijk zoeken ondernemers, onderwijs en overheid naar oplossingen voor knelpunten op het gebied van vraag en aanbod van de arbeidsmarkt.

Wat wel

Een netwerksamenwerking met vier ambities:

  1. Wij kijken vooruit, we benutten beschikbare cijfers over de ontwikkeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt om strategische keuzes te maken.
  2. Werknemers leren hun leven lang, zij blijven zich ontwikkelen om aansluiting te houden bij de behoeften van de arbeidsmarkt.
  3. Elk talent telt, we bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt
  4. Toptalent kiest voor de regio. Om toptalent te werven en te behouden investeren we in de bekendheid en aantrekkelijkheid van FoodValley.

Wat niet

De STAM-tafel vermijdt bureaucratie. De STAM-tafel komt met inhoudelijke ideeën voor projecten en is geen financierder voor projectaanvragen.

Hoe

We zijn een ‘arbeidsmarktcommunity’ waarin we gebruik maken van elkaars netwerk, kennis en ideeën. We brengen vraag en aanbod voor de (middel)lange termijn in kaart en we stellen gezamenlijk prioriteiten. Bundelen we, waar dat kan, onze krachten en middelen om de aansluiting tussen vraag en aanbod te verbeteren. Zo creëren we de voorwaarden voor een goed functionerende arbeidsmarkt.

Wie

De bestuurlijke kern bestaat uit vertegenwoordigers van overheid (Ede, Wageningen, Renkum, Rhenen, Renswoude, Veenendaal, Barneveld en Scherpenzeel), ondernemers (VNO-NCW valleiregio, Federatie Ondernemerskringen Valleiregio, MKB midden, Bouwend Nederland), bestuurlijk vertegenwoordiging van onderwijs/Kennisinstellingen (COG/ROC A12, Aeres/AOC Groenhorst, CHE, Rijn IJssel, Van Hall Larenstein, WUR en het voortgezet onderwijs).

Wil u meer weten over de STAM-tafel of Ben u geïnteresseerd in de ambities van de STAM. Onderstaand treft u de agenda aan: Arbeidsmarktregio FoodValley - Samenbouwen aan een effectieve arbeidsmarkt

Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met:

Angela Berende
Programmaregisseur STAM/ regionale arbeidsmarktagenda
t 06 -23311182
e angela.berende@ede.nl

Presentatie n.a.v. bijeenkomst 5 oktober 2017