Werken

Arbeidsmarkt in Regio Foodvalley

Overheid, onderwijs en ondernemers in Regio Foodvalley maken zich samen sterk om deze regio blijvend tot de economische topregio op agrofood-gebied te behouden. Een van de projecten daarvoor is het opstellen van een gezamenlijke arbeidsmarktagenda, waarin prioriteiten voor de middellange en lange termijn worden gesteld. Wat is nodig om nu én in de toekomst succesvol te zijn? Een goed functionerende arbeidsmarkt waar vraag en aanbod elkaar vinden, is een voorwaarde voor het realiseren van de regionale ambities.

In alle opzichten hebben overheid, ondernemers en onderwijs elkaar steeds opnieuw nodig. Met de oprichting van de Strategische ArbeidsMarkt-tafel (STAM-tafel) bundelen we onze krachten om optimaal voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt van morgen. Door het systematisch in kaart brengen van ontwikkelingen, door het aanbrengen van samenhang en verbinding in de diverse beleidsvelden en initiatieven én door met open blik te zoeken naar slimme verbindingen tussen vraag en aanbod. Zo creëren we kansen voor mensen, organisaties en bedrijven en dragen we bij aan de ontwikkeling van deze internationale topregio.

Daarnaast is sinds 2015 het Regionaal Werkbedrijf (RWB) van start. Het RWB is een overlegtafel van samenwerkingspartners (gemeenten, UWV en sociale partners) en richt zich specifiek op het realiseren van de landelijke Banenafspraak. De uitvoering van de landelijke Banenafspraak is belegd in het WerkgeversServicepunt (WSP).