Regionaal Werkbedrijf

Het Regionaal Werkbedrijf is een overlegtafel van partners die betrokken zijn bij het matchen van mensen met een arbeidsbeperking met geschikte vacatures. Elke arbeidsmarktregio heeft de opdracht om samen met gemeenten, UWV en sociale partners (werkgevers en werknemers) invulling te geven aan samenwerkingsafspraken die helpen bij het realiseren van de banenafspraak uit het sociaal akkoord.

Waarom een Regionaal Werkbedrijf?

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Eén van de doelen van deze wet is mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Met 125.000 extra banen willen werkgevers en overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag helpen. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De participatiewet vervangt de WSW, WWB en Wajong. Voor meer informatie kijk op www.divosa.nl.

Het Regionaal Werkbedrijf is een bestuurlijk regionaal samenwerkingsverband van gemeenten (Barneveld, Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen), UWV en sociale partners.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Steven Hubeek, secretaris RWB (steven.hubeek@ede.nl of 06 53323570).