Regionaal Werkbedrijf

Het Regionaal Werkbedrijf is een overlegtafel van partners betrokken bij het matchen van werk en mensen met een arbeidsbeperking. Elke arbeidsmarktregio heeft de opdracht om samen met gemeenten, UWV en sociale partners (werkgevers en werknemersvertegenwoordiging) gezamenlijk invulling te geven aan samenwerkingsafspraken die helpen bij het realiseren van de banenafspraak uit het sociaal akkoord.

Waarom een Regionaal Werkbedrijf?

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. E√©n van de doelen van deze wet is mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Met 125.000 extra banen willen werkgevers en overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag helpen. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten ver¬¨antwoordelijk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De participatiewet vervangt de WSW, WWB en Wajong. Voor meer informatie kijk op www.divosa.nl.

Waarom een Regionaal Werkbedrijf?

Het Regionaal Werkbedrijf is een bestuurlijk regionaal samenwerkingsverband van gemeenten (Barneveld, Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen), UWV en sociale partners. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Steven Hubeek, secretaris RWB ( of 06 53323570).