STAM-tafel

STAM-tafel Regio Foodvalley

Een goed functionerende arbeidsmarkt zorgt ervoor dat werkgevers en werknemers elkaar sneller, beter en gemakkelijker kunnen vinden. Aan de STAM-tafel Regio Foodvalley werken overheid, ondernemers en onderwijs daarom aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Ze zoeken naar oplossingen voor knelpunten op het gebied van vraag en aanbod. Bovendien worden de belangen van alle partijen gehoord en meegewogen in de ontwikkeling van strategisch arbeidsmarktbeleid. Dat versterkt de regio op economisch en sociaal gebied.

Bij de STAM-tafel wordt bureaucratie vermeden. Er wordt gesproken over ideeën voor projecten, maar vanuit de STAM-tafel worden geen projectaanvragen gefinancierd.

De bestuurlijke kern bestaat uit vertegenwoordigers van overheid (Ede, Wageningen, Renkum, Rhenen, Renswoude, Veenendaal, Barneveld en Scherpenzeel), ondernemers (VNO-NCW valleiregio, Federatie Ondernemerskringen Valleiregio, MKB midden, Bouwend Nederland), bestuurlijk vertegenwoordigers van onderwijs/kennisinstellingen (COG/ROC A12, Aeres, CHE, Rijn IJssel, Van Hall Larenstein, WUR en het voortgezet onderwijs) en bestuurders van FNV en UWV.

Strategisch, tactisch en operationeel

Aan de STAM-tafel worden drie verschillende overleggen en brede netwerkbijeenkomsten georganiseerd, die elkaar onderling voeden en versterken. Op strategisch niveau is er vier keer per jaar een STAM-tafel overleg,  een bestuurlijke ontmoeting tussen ondernemers, overheid, onderwijs, FNV en UWV.

Op tactisch niveau ontmoeten partners en stakeholders vanuit alle kolommen en projecten die te maken hebben met de arbeidsmarkt elkaar 4 keer per jaar in het programmaoverleg. Dat is het centrale klankbord. Het is de plek om kennis te delen, aansluiting te vinden, dwarsverbanden te leggen en op tactisch niveau te overleggen passend bij de arbeidsmarktagenda.

Op operationeel niveau vinden aansluitend aan het programmaoverleg de bijeenkomsten van de (net)werkgroepen plaats. Daar kunnen partners, stakeholders en projectleiders de thema’s uitdiepen.

Ambities

In deze netwerksamenwerking staan vier ambities centraal:

  • Wij kijken vooruit en benutten cijfers over de ontwikkeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor het maken van strategische keuzes;
  • Werknemers leren hun leven lang. Zij blijven zich ontwikkelen om aansluiting te houden bij de behoeften van de arbeidsmarkt;
  • Elk talent telt, we bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt;
  • Toptalent kiest voor de regio. Om toptalent te werven en te behouden, investeren we in de bekendheid en aantrekkelijkheid van de Regio Foodvalley.

Bekijk de agenda Arbeidsmarktregio Foodvalley (pdf, 1.50 MB) - Samen bouwen aan een effectieve arbeidsmarkt (2017-2020)

De agenda van de Arbeidsmarktregio (2017-2020) is een afgeleide van het jaarwerkplan. Bekijk het STAM jaarplan 2018 "Arbeidsmarktregio Foodvalley - Samen bouwen aan een effectieve arbeidsmarkt 2018" (pdf, 913 KB)

Meer informatie

Wil u meer weten over de STAM-tafel, bent u geïnteresseerd in de ambities van de STAM of wilt u deelnemen aan het programmaoverleg of netwerkgroep, neem dan contact op met de programmaregisseur.

De STAM-tafel wordt mogelijk gemaakt door medefinanciering door de provincie Gelderland vanuit de subsidie ‘Organiserend Vermogen’.

Rigo van Raai
Programmamanager Arbeidsmarktregio Foodvalley
0318 680 683
rigo.van.raai@ede.nl