Aan de slag met de Menukaart Regio FoodValley

Mis het niet! Vanaf woensdag 5 juli gaan wij allen, ondernemers, bestuurders en ambtenaren, aan de slag met de Menukaart. De Menukaart wordt de nieuwe werkwijze voor (bouw)projecten in het buitengebied in de provincies Gelderland en Utrecht. Een nieuwe manier van werken tussen gemeente en ondernemers, in de geest van de nieuwe omgevingswet. Met meer ruimte voor maatwerk, samenwerking en kwaliteit. Niet voor niets was de menukaart een pilot voor de Omgevingswet. Juist met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks makkelijker is om met behoud van kwaliteit ondernemers groeiruimte te geven.

Voor elk wat wils

Wat gaan wij samen met u doen op 5 juli op het symposium? Natuurlijk behandelen wij in vogelvlucht de Menukaart. Maar dit is vooral uw (laatste) kans om de manier waarop we de Menukaart gaan gebruiken, vorm te geven. Ondernemers krijgen handvatten hoe zij regie in hun (bouw)project kunnen nemen. Ambtenaren ervaren hoe een keukentafelgesprek werkt en doen ervaring op met de Omgevingswet, en raadsleden krijgen informatie over de voorstellen die zij dit najaar ter besluitvorming voorgelegd krijgen en op welke onderdelen zij daarbij ruimte hebben om er couleur locale aan te geven. Het programma is divers en zit boordevol interactie en inspiratie. Natuurlijk benutten van de kruisbestuiving tussen ondernemers, ambtenaren en raadsleden tijdens de workshops.

Praktische zaken symposium Aan de slag met de Menukaart Regio FoodValley
-    woensdag 5 juli 2017
-    inloop vanaf 09:00, einde 13:30 uur
-    Zalencentrum EnKA, Doctor Hartogsweg 58, Ede
-    aanmelden via info@regiofoodvalley.nl 

Download hier de UITNODIGING en de factsheet van de Menukaart Regio FoodValley

De Menukaart: Ruimte voor bedrijven en een mooier buitengebied

De Menukaart is een werkwijze die op basis van lokaal maatwerk extra ontwikkelingsruimte oplevert voor ondernemers in het buitengebied en tegelijk de kwaliteit van de leefomgeving versterkt. Het gaat uitsluitend om aanvragen die niet passen in het bestemmingsplan, maar wel in de provinciale verordening. En het vervangt geen bestaande wet- en regelgeving. Elke aanvraag tot uitbreiding draagt door het gebruiken van de Menukaart bij aan de kwaliteit van de leefomgeving, omdat de ondernemer een maatschappelijke tegenprestatie levert. Elke bedrijfsuitbreiding start met een gesprek met de buurt, waarin zowel de uitbreiding als de gewenste tegenprestatie wordt besproken. Het draait allemaal om maatwerk. Een maatpak past nu eenmaal beter dan een confectiepak. Deze tegenprestatie is direct gekoppeld aan de omvang van de voorgenomen investering. En niet onbelangrijk: boter bij de vis. Op het moment dat je als ondernemer je plan realiseert, lever je ook je fysieke  en altijd bovenwettelijke tegenpresentatie.