Symposium 'Aan de slag met de menukaart' - terugblik 5 juli 2017

Download hier de presentaties:

Plenaire sessie - Presentatie: Inhoud menukaart

Plenaire sessie - presentatie: Dialoog ondernemer-samenleving-overheid

Workshop 4: presentatie Nieuwe manieren van werken

 

 

De Menukaart: Ruimte voor bedrijven en een mooier buitengebied

De Menukaart is een werkwijze die op basis van lokaal maatwerk extra ontwikkelingsruimte oplevert voor ondernemers in het buitengebied en tegelijk de kwaliteit van de leefomgeving versterkt. Het gaat uitsluitend om aanvragen die niet passen in het bestemmingsplan, maar wel in de provinciale verordening. En het vervangt geen bestaande wet- en regelgeving. Elke aanvraag tot uitbreiding draagt door het gebruiken van de Menukaart bij aan de kwaliteit van de leefomgeving, omdat de ondernemer een maatschappelijke tegenprestatie levert. Elke bedrijfsuitbreiding start met een gesprek met de buurt, waarin zowel de uitbreiding als de gewenste tegenprestatie wordt besproken. Het draait allemaal om maatwerk. Een maatpak past nu eenmaal beter dan een confectiepak. Deze tegenprestatie is direct gekoppeld aan de omvang van de voorgenomen investering. En niet onbelangrijk: boter bij de vis. Op het moment dat je als ondernemer je plan realiseert, lever je ook je fysieke  en altijd bovenwettelijke tegenpresentatie.