Sloopmeters

Vervallen schuur

De gemeenten Ede, Wageningen, Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel hebben in het kader van het
gemeentelijk samenwerkingsverband, voor hun complete buitengebieden een eigen
beleidsinvulling ontwikkeld voor functieverandering, nevenfuncties op agrarische bedrijven en uitbreiding
van niet-agrarische bedrijven. De gemeente Putten, geen lid van de regio, heeft hier ook aan deelgenomen
De regio acht het voor een goede benutting van de regeling het wenselijk dat de markt voor sloopmeters transparanter wordt, via deze site wil men daar een bijdragen in leveren.

Achtergrond documentatie:

Gezochte sloopmeters