Werkgelegenheid

‘Agro&Food’ is door het Kabinet Rutte aangewezen als één van de topsectoren in Nederland. Dat betekent dat deze sector financieel ondersteund wordt vanuit de landelijke overheid. En dat komt de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede. De FoodValley regio kenmerkt zich sterk als een kenniseconomie en kennis heeft de toekomst. Een vruchtbare basis voor een groeiende werkgelegenheid.

Hoge arbeidsmoraal

Onze regio is trots op het hoge arbeidsmoraal waar onze inwoners om bekend staan. Een lager dan gemiddeld ziekteverzuim en enorm veel bedrijvigheid en ondernemerschap. ‘Niet zeuren, gewoon de schouders eronder’. Hard werken zit in de genen van de bewoners in de FoodValley regio.

Niet alleen foodsector

Al is het speerpunt van onze regio ‘food’, de FoodValley regio huisvest natuurlijk vele andere bedrijven en organisaties. Vooral de dienstensector, ICT-bedrijven, metaalverwerkende industrie en de transport- en logistieksector zijn sterk vertegenwoordigd. En daarnaast ook toonaangevende instituten als het NISB, Marin, Meteo Consult en CROW. Food is niet het enige dat ons op de kaart zet.