Bacteriën doen het werk bij de pilot mestverbetering

In het najaar is bij de eerste twee pilotbedrijven de proef voor mestverbetering gestart. Er werd hierbij een natuurlijk product aan de mest toegevoegd om het bacterieklimaat in de mest en bodem te verbeteren. Op ieder bedrijf is één put behandeld met het bacteriemengsel en één put is niet behandeld ter controle. In februari wordt de test uitgebreid met steenmeel.

Verschil al direct zichtbaar
Inmiddels zijn de bacteriën - miljoenen werknemers - flink aan de slag gegaan. Tijdens het toevoegen van de onderhoudsdosering in januari zijn de putten op het oog vergeleken. Het is duidelijk dat de hardwerkende ‘werknemers’ hun best hebben gedaan. Tijdens het mixen was ook de geur van de behandelde en onbehandelde put verschillend. De geur van de behandelde put leek minder sterk. Het veelvoorkomende probleem van schuimvorming in de put was niet duidelijk verschillend tussen de behandelde en onbehandelde put.

Analyseren en onderbouwen
In februari wordt een tweede middel - steenmeel - in de put van de twee veehouders toegevoegd. De bacteriën gaan dan nog een tijdje aan het werk tot het bemestingsseizoen gaat van start gaat. Op dat moment worden monsters genomen van de verschillende putten en worden proefveldjes aangelegd.  Op deze manier kunnen we ook een cijfermatige onderbouwing geven bij de mogelijke verschillen.

De Pilot Mestverbetering is een van de projecten in de Proeftuin van Boer aan het Roer. Hiermee wordt de het toevoegen van een bacteriemengsel en steenmeel in drijfmest getest om de effecten op de stikstofbenutting en grasgroei te onderzoeken.