Regio Foodvalley

In Regio Foodvalley wordt iedere dag hard gewerkt aan de voedselvoorziening van morgen. En dat is heel hard nodig, want in 20 jaar tijd komen er 2 miljard mensen bij.

De sleutel tot het succes is de intensieve samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en overheid. Goede ideeën worden hier verder gebracht met ambitie, kennis én een gezonde dosis durf.

De economie bloeit en daardoor ook de regio. We blijven investeren in wonen, werken, bereikbaarheid en onderwijs. Iedereen heeft voordeel van deze vooruitgang.

Groei #4

Groei is hét magazine van Regio Foodvalley. In Groei #4 staat de Strategische Agenda  2020-2025 centraal. U leest meer over de zeven thema’s en de voorbeeldprojecten die bij deze thema’s passen zoals; Vertical Farming, Hybride docentschap en Snuffelfietsers.

Ga direct naar de pagina