Kan ioniserende stalverlichting uitstoot verminderen?

Jan van Ommeren doet mee aan de Proeftuin van Boer aan het Roer binnen het thema Emissiereductie. Het varkensbedrijf uit Lunteren test ioniserende stalverlichting. Het idee is dat door ionisatie de ammoniak- en fijnstofuitstoot in de stal wordt verminderd. Ook is van Ommeren betrokken bij het expertteam van Circulair Veevoer. In zijn bedrijf heeft hij namelijk veel ervaring met het gebruiken van voer uit reststromen.

Ionisatie
Ionisatie is een natuurkundig proces. Ionen zijn moleculen die een elektrische lading hebben gekregen of af hebben gestoten. Ze worden door de natuur gecreƫerd zodra moleculen afbreken door middel van zonlicht, radiatie, bewegende lucht en water. Negatieve ionen zijn elektrisch geladen deeltjes in de lucht die ervoor zorgen dat de lucht gezuiverd wordt. Negatieve ionen en stofdeeltjes trekken elkaar aan en van dat proces kan gebruik worden gemaakt om lucht te zuiveren.

Voor deze pilot zijn de lampen in de stal voorzien van koolstofdraden. Bij ionisatie worden de koolstofatomen negatief geladen en vormen een ionenwolk met negatieve lading. De ionenwolk geeft de zeer fijne stofdeeltjes in de lucht een negatieve lading. Daardoor binden ze zich aan watermoleculen en worden ze zwaarder. Ze dwarrelen dan als grotere, grovere stofdeeltjes naar de grond. 

Luchtkwaliteit meten
Om de effectiviteit van de stallampen te meten worden luchtmetingen gedaan met sensoren die ammoniak, fijnstof, koolstofdioxide en luchtvochtigheid meten. Er wordt ook gescoord op hokbevuiling omdat dit invloed heeft op de luchtkwaliteit in de stal. Daarnaast wordt gekeken naar diergezondheid en dierwelzijn. Zo wordt een integraal beeld verkregen van de effecten.