Onderzoekers presenteren resultaten op darmkankersymposium

Hoe hangen voeding en beweging samen met het ziekteverloop van mensen met dikkedarmkanker? Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) presenteerden onlangs de resultaten van hun onderzoek tijdens het symposium van PLCRC, een landelijk platform voor onderzoek naar o.a. dikkedarmkanker. Door samenwerking tussen WUR en UMCU binnen Regio Deal Foodvalley kunnen voor de onderzoeken gegevens van beide instanties gecombineerd worden.

Voeding en beweging

Anne-Sophie van Lanen (WUR) onderzoekt het verband tussen voeding en prognose van mensen met dikkedarmkanker. Karel Smit (UMCU) richt zich binnen deze context op beweging. Zij maken beide gebruik van gegevens van deelnemers van grote lopende onderzoeken (COLON en PLCRC) om zo inzicht te krijgen hoe leefstijl samenhangt met ziekteverloop bij mensen met dikkedarmkanker. Dit opent de deur naar voedings- en beweegrichtlijnen op maat voor deze groep mensen.

Zuivel en darmkanker

Van Lanen presenteert haar onderzoek naar zuivelconsumptie en ziekteverloop bij mensen met dikkedarmkanker. Eerder gepubliceerde resultaten laten zien dat een hogere consumptie van zuivel met een laag vetgehalte samenhangt met een gunstiger ziekteverloop, terwijl een hogere inname van zuivel met een hoog vetgehalte juist samen lijkt te hangen met een minder gunstig ziekteverloop. Verder deelt Van Lanen alvast wat vroege resultaten van het vervolgonderzoek naar het verband tussen zuivelconsumptie met een laag en hoog vetgehalte en ziekteverloop van dikkedarmkanker in subgroepen op basis van geslacht, stadium van ziekte bij diagnose, en primaire locatie van de tumor. Door data te gebruiken van zowel de COLON- als PLCRC-studie is de studiepopulatie groot genoeg voor dit type onderzoek.

Beweging en darmkanker

Smit presenteert ook gepubliceerde resultaten over de invloed van beweging rond de diagnose van uitgezaaide dikkedarmkanker op gemiddelde overleving. Een groep van bijna 300 patiënten uit de PLCRC-database werd opgedeeld in drie groepen op basis van hoeveel zij bewogen. Het blijkt dat veel bewegen samenhangt met een langere overleving. Deze samenhang vindt Smit ook voor patiënten die zich bij diagnose houden aan de beweegrichtlijn (wekelijks 150 minuten matig intensief bewegen en minstens 2x per week krachttraining). Met zijn onderzoeksteam is hij nu bezig met een vervolgonderzoek om te onderzoeken of verandering in bewegingspatroon ná diagnose ook samenhangt met grotere overlevingskans. Ook hij zal hiervoor de gegevens van COLON en PLCRC samenvoegen om zo nog nauwkeurigere uitspraak te kunnen doen.

PLCRC

Het symposium ter ere van het 10-jarig bestaan van de cohortstudie PLCRC vond plaats op 18 september. PLCRC biedt een landelijk platform voor onderzoek naar dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker. Alle zorg- & researchprofessionals betrokken bij of geïnteresseerd in PLCRC waren hiervoor uitgenodigd. In het anatomisch theater van het Anatomiegebouw te Utrecht luisterden meer dan 100 deelnemers naar het verleden, het heden en de toekomst van PLCRC en de resultaten van de daaraan gerelateerde onderzoeken.