Overweldigende respons voor doorzaaien kruidenrijk grasland

Bij maar liefst 35 ondernemers werd in de week van 29 augustus tot 3 september gratis kruiden doorgezaaid op hun percelen. Onder andere de Novag doorzaaimachine, die in deze week speciaal naar Nederland werd gehaald, is ingezet bij deze actie. In totaal werd er 300 hectare aan percelen aangemeld, drie keer zoveel als de beschikbare voorraad voor 100 hectare. Daarom was een selectie noodzakelijk.

50 aanmeldingen
Tot 20 augustus konden ondernemers zich aanmelden voor de actie. Er kwamen meer dan 50 aanmeldingen binnen om aan de pilot deel te nemen. Vanwege de grote animo werd een selectie gemaakt waarbij, zoals vooraf aangekondigd, ondernemers in de gemeenten Ede, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Barneveld voorrang kregen. Dit vanwege de opgaven in deze stroomgebieden van de Barneveldse Beek en De Lunterse Beek.

De inzet van de doorzaaimachines werden kosteloos aan boeren beschikbaar gesteld. Daarbij hoort ook een kruidenrijk zaadmengsel dat bestaat uit witte, rode en rolklaver, chicorei en smalle weegbree. Zowel gangbare bedrijven als biologische bedrijven doen eraan mee. 

Doorzaaien kruidenrijk grasland
Deze actie is onderdeel van de pilot ‘Doorzaaien Kruidenrijk Grasland’ van het project Bodem- en Waterkwaliteit. Dit project dat binnen de Regiodeal Foodvalley wordt gecoördineerd door het Waterschap Vallei en Veluwe is inmiddels flink uitgebreid. In de pilot wordt bekeken wat het effect van het doorzaaien is op de bodem en het bodemleven.

Kruidenrijk grasland is zeer divers, ook qua beworteling. De dieper wortelende kruiden zorgen voor een verhoging van het organische-stofgehalte en diversiteit aan bodemleven. De bodem wordt minder droogte- en uitspoelingsgevoelig, mineralen worden beter opgenomen en het ruwvoer smakelijker.

Voor wat hoort wat
Omdat kruidenrijk grasland doorzaaien betekent dat het beheer van het grasland verandert, worden de geselecteerde deelnemers geacht om in het najaar deel te nemen aan minimaal twee van de drie leertafels. 

Bekijk de video om de Novag in actie te zien.