Restproducten uit banketbakkerij als biggenvoer

In de pilot Biggenbanket van het thema Circulair Veevoer testen we het vervangen van granen in biggenvoer door restproducten uit de banketbakkerij. De proef wordt uitgevoerd op het bedrijf van Jaco Geurts. “Ik zie kansen om in ieder geval een deel van ons reguliere voer te vervangen door circulaire producten.” Bij de pilot Biggenbanket ligt de focus testen van alternatieve eiwitbronnen en hergebruik van restproducten. Wageningen University & Research (WUR) is betrokken bij de pilot om metingen te doen. 

Restproducten uit banket
In restproducten uit de banketbakkerij zit zetmeel, wat verwerkt kan worden in varkensvoer om een deel van de granen te vervangen. Door grondstoffen te vervangen door restproducten kan de carbon footprint van veevoer verlaagd worden. Varkenshouder Jaco Geurts is benieuwd naar de resultaten. “Ik hoop dat dit eraan bijdraagt dat het toegestaan wordt om in ieder geval een deel van het reguliere voer te vervangen door restproducten.”

Diergezondheid en welzijn
Aandachtspunten bij de proef zijn de maag- en darmgezondheid van de varkens die het alternatieve voer krijgen. De proef wordt gedaan met hoogdrachtige zeugen en met gespeende biggen. Fleur Veldkamp van WUR is als onderzoeker bij de proef betrokken. “We kijken ook of de biggen, waarvan de moederzeugen het alternatieve voer hebben gehad, later zelf ook voorkeur hebben voor het alternatieve voer.” 

Er wordt onder andere gemonitord op gezondheid, mestkwaliteit en hokbevuiling. Ook wordt welzijn en gedrag gemeten, bijvoorbeeld door het gebruik van sensoren.

Bekijk de video van deze pilot op de website van Boer aan het Roer