Al meer dan 100 deelnemers aan onderzoek moedermelk

Welke rol speelt het voedingspatroon van de moeder bij de kwaliteit van moedermelk? En wat is daarvan de invloed op luchtweginfecties bij het kind? In een deelstudie van het PRIMA-onderzoek wordt dit onderzocht bij 250 moeders in Regio Foodvalley. De eerste 100 deelnemers zijn inmiddels gestart.

Optimale voeding
Borstvoeding is de optimale voeding voor een baby dankzij de goede voedingswaarde en de vele gezondheidseffecten. Zo beschermt borstvoeding tegen maagdarminfecties, middenoorontstekingen en luchtweginfecties in de eerste levensjaren. Binnen het PRIMA Moedermelk Onderzoek onderzoeken we welke stoffen er allemaal in de borstvoeding zitten die een bijdrage kunnen geven aan de bescherming tegen (luchtweg)infecties en allergieën, maar ook wat voor rol het speelt bij darmklachten en huilen, gedurende het eerste levensjaar.

Aanvullend onderzoek
Dankzij de Regiodeal Foodvalley kunnen we hierbij aanvullend onderzoek doen naar wat de invloed is van wat de moeder eet op de samenstelling van de borstvoeding. Dit is hard nodig. Een review uit 2016 laat namelijk zien dat er tot nu toe veel te weinig onderzoek is gedaan om conclusies te kunnen trekken. En dat ze vaak van lage kwaliteit zijn. Daarbij is er, voor zover wij weten, nog geen enkel onderzoek uitgevoerd waarin binnen hetzelfde onderzoek wordt gekeken naar de invloed van wat de moeder eet op de moedermelk samenstelling én wat het voor invloed heeft op luchtweginfecties in het kind.

PRIMA staat voor het Engelse "Protecting against Respiratory Infections through human Milk Analysis". Dit wil zeggen: beschermen tegen luchtweginfecties door de stoffen in moedermelk te onderzoeken.

Al 100 deelnemers
Voor deze sub-studie willen we uiteindelijk 250 moeders uit Regio Foodvalley met hun pasgeboren kind volgen gedurende het eerste levensjaar. Afgelopen oktober is de eerste deelnemer gestart. Ondertussen zijn er al meer dan 100 deelnemers die meedoen aan deze sub-studie. In samenwerking met Elske Brouwer-Brolsma van de WUR is er nu een masterstudent Nutrition and Health die aan de slag gaat met de eerste voedingsdata uit deze sub-studie. Zij kijkt of moeders in de eerste maanden na de bevalling anders gaan eten, of dat dit toch vrij stabiel is, zoals je normaal ziet bij volwassenen zonder bijzondere omstandigheden. Ook kijken we of het voor het voedingspatroon uitmaakt als een moeder stopt met borstvoeding geven, of juist weer begint met werken. Dit is belangrijk om te weten als basis voor het voedingsadvies voor lacterende vrouwen die in de toekomst wordt ontwikkeld. 

Prille start
Dit onderzoek maakt deel uit van het Werkpakket Prille start van het Thema Voeding en gezondheid binnen de Regiodeal Foodvalley. Het werkpakket is gericht op de voedingsinname van (aanstaande) moeders en jonge kinderen. Door de voeding te optimaliseren wordt een gezonde, kansrijke start van het leven gegarandeerd. Het project gaat concrete handvaten bieden om gedragsverandering tot stand te brengen. Vrouwen met een lage sociaaleconomische status (SES) krijgen in dit project speciale aandacht.

Meer weten? Of deelnemen aan het onderzoek? Kijk op Wilhelmina Kinderziekenhuis of neem contact op met onderzoeker Anneke Hellinga.