Besluit over World Food Experience in 2024

Onlangs is bekend geworden hoe de besluitvorming door gemeente Ede en provincie Gelderland over de World Food Experience (WFE) gaat verlopen. Na een aantal informatieve en oordeelsvormende bijeenkomsten, zal het definitieve besluit in de colleges van gemeente Ede en provincie Gelderland in 2024 worden genomen. WFE is onderdeel van het thema Kennis en Innovatie van Regio Deal Foodvalley.

De afgelopen maanden heeft de gemeente Ede de nieuwe plannen voor de World Food Experience (WFE) bekeken en getoetst op financiële haalbaarheid. Het college van de gemeente Ede is positief gestemd over de aanpassingen die zijn gedaan naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Deze maand worden de plannen aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna kan een definitief besluit worden genomen. Gemeente Ede doet dit tegelijk met provincie Gelderland, die heeft gevraagd om een oordeel van Provinciale Staten.

Sterk plan

Het aangepaste ontwerp lijkt goed uit te pakken. Zo is de attractiewaarde op peil gehouden – en op sommige vlakken het vorige ontwerp zelfs ontstegen – en is het financiële risico enorm gedaald. Wethouder Leon Meijer: “Het college is van mening dat het plan sinds vorig jaar december er alleen maar beter op is geworden. We zien de behandeling in de raads- en statenvergaderingen dan ook met vertrouwen tegemoet”.

Bekijk de video over het vernieuwde ontwerp

Planning

Op 23 november is een informatieve bijeenkomst over de World Food Experience voor de gemeenteraad, gevolgd door een oordeelsvormende vergadering op 30 november. Provinciale Staten heeft op 29 november een informatieve bijeenkomst, gevolgd door een oordeelsvormende vergadering op 6 december. Het oordeel van de beide raden wordt meegenomen in de definitieve besluitvorming in de colleges van Ede en de provincie. Deze besluiten worden verwacht in het nieuwe jaar.

Financiële bijdrage

In 2019 stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Ede en de Provinciale Staten van Gelderland in met een financiële bijdrage aan de World Food Experience. De bijdrage is ondergebracht in de Regio Deal Foodvalley, waarbij ook het Rijk middelen beschikbaar stelt voor de inhoud van de Experience. In de attractie werken het Rijk, Regio Foodvalley, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen om consumenten te bewegen gezonder en duurzamer te eten.

Website World Food Experience