Bestemmingsplan WFC Experience goedgekeurd

De World Food Center Experience wordt een thema-attractie over voedsel waar consumenten alles over ons dagelijks eten te weten komen. De Experience opent haar deuren in 2023. Het bestemmingsplan, dat het mogelijk maakt om het gebouw van de Experience te realiseren, is door het college van B&W van de gemeente Ede goedgekeurd. In dit plan staat waar de bouw aan moet voldoen. Er staat onder meer in hoe de aanbouw van de bestaande Mauritskazerne eruit komt te zien en aan welke randvoorwaarden het moet voldoen.

Inwonersbijeenkomst
Op woensdagavond 30 juni organiseerde de gemeente Ede samen met de stichting WFC Experience een inwonersbijeenkomst over het bestemmingsplan. Tijdens die bijeenkomst hield de stichting WFC Experience een korte presentatie en werd het bestemmingsplan toegelicht. Er werd o.a. vertelt hoe de aanbouw aan de bestaande Mauritskazerne eruit komt te zien en wat de vervolgstappen zijn.

Ter inzage 
Het bestemmingsplan ligt van 16 juni tot 28 juli ter inzage. In die periode kunnen inwoners van Ede en andere betrokkenen het plan bekijken en reageren. In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Na de inzageperiode worden eventuele reacties bekeken en verwerkt. Daarna gaat het plan via het college van B&W naar de gemeenteraad om een besluit te nemen.

Meer informatie
Benieuwd waar de bouw van de Experience aan moet voldoen? En hoe de aanbouw van de bestaande Mauritskazerne eruit komt te zien? En aan welke randvoorwaarden het plan moet voldoen? Lees hier het bestemmingsplan van de World Food Center Experience.