Deadline subsidieaanvragen voor gedeelde faciliteiten verlengd

De deadline voor subsidieaanvragen uit het fonds voor gedeelde faciliteiten is verlengd tot 22 maart 2024. Via dit fonds kunnen bedrijven en instellingen gezamenlijk tot 50% subsidie aanvragen voor faciliteiten die gedeeld worden. Dit fonds is onderdeel van het thema Kennis en Innovatie van Regio Deal Foodvalley.

De subsidieregeling is beschikbaar voor organisaties die gezamenlijk een kennis- en innovatiecluster willen opzetten waarbinnen een gedeelde faciliteit wordt gerealiseerd. De faciliteiten die gesubsidieerd worden uit het fonds helpen om innovaties op het gebied van landbouw en voedsel en gezondheid sneller naar de markt te brengen. De gedeelde voorziening moet bijdragen aan de eiwittransitie, circulaire agrifood of voeding en gezondheid. Het cluster dient uit minimaal drie organisaties te bestaan met bij voorkeur minimaal één organisatie als kennispartner.

Lees meer over het aanvraagtraject van de subsidie op de website van Foodvalley NL