Dealmaker Emmanuel Anom, Foodvalley NL

Elke maand stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal Foodvalley. Vandaag maakt u kennis met Emmanuel Anom. Anom is als senior projectmanager verantwoordelijk voor gedeelde faciliteiten bij Foodvalley NL en beheert binnen de Regio Deal het Fonds gedeelde faciliteiten. “Door faciliteiten te delen, kunnen bedrijven kosten besparen, de doorlooptijd verkorten en duurzame productie bevorderen.”

Anom is er binnen Foodvalley NL verantwoordelijk voor om collaboratieve innovatie te ondersteunen. De geboren Ghanees heeft ruime ervaring in bedrijven ondersteunen in de zoektocht naar kennis en middelen om innovatieve ideeën om te zetten in succesvolle marktintroducties. Na een bachelor voedingsmiddelentechnologie en voeding, en een master food engineering werkte hij bij een groot aantal foodbedrijven, voornamelijk op het gebied van programmamanagement en innovatie. Hij woont vanaf april 2018 in Nederland en is sinds een half jaar via Foodvalley NL de aanjager van gedeelde faciliteiten om marktintroducties in agrifood te versnellen.

Innovatie versnellen
“Ons doel is om de samenwerking tussen kennisinstellingen, technologie leveranciers en bedrijven in de landbouw en voeding te bevorderen om de marktintroductie van innovaties te versnellen”, legt Anom uit. “Door toegang te bieden tot gedeelde onderzoeks- en proeffaciliteiten en door investeringen te faciliteren, streven we ernaar het proces te stroomlijnen en belemmeringen voor innovatie te verminderen.” Het Fonds gedeelde faciliteiten dat Foodvalley NL vanuit de Regio Deal Foodvalley beheert is daarmee een instrument om belangrijke innovaties voor voedseltransities te versnellen.

Samenwerken essentieel
Het draait dus allemaal om het vinden van de juiste combinatie van kennis, ondersteuning en investering en het samenwerken met verschillende partners. Anom: " Innovaties naar de markt brengen is vaak kostbaar. Delen is de toekomst. Door faciliteiten te delen, kunnen bedrijven kosten besparen, de doorlooptijd verkorten en duurzame productie bevorderen. Kleine bedrijven hebben vaak veel innovatiekracht, maar het ontbreekt hen vaak aan financiering en technische middelen. Deze middelen zijn wel beschikbaar bij grote bedrijven en kennisinstellingen, maar zijn niet altijd toegankelijk voor andere partijen. Mijn rol is om te zoeken naar uitwisseling van kennis en mogelijkheden en te proberen een omgeving te creëren waarin ervaringen en faciliteiten worden gedeeld.”

Regio Deal
Samenwerken en verbinden is in het werk van Anom de sleutel. Net als in de Regio Deal Foodvalley. “Samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderzoeksinstellingen is essentieel om met succes te werken aan een gezonder en duurzamer voedselsysteem. De Regio Deal heeft door zijn systematische en regionale aanpak een positief effect op het voedselecosysteem. Door innovatie, samenwerking en kennisuitwisseling kunnen we nuttige resultaten behalen”, aldus Anom.

Insecteneiwit
Inmiddels zijn er uit het Fonds gedeelde faciliteiten al een aantal initiatieven gefinancierd. Een voorbeeld is het Insect Experience Centre in Barneveld. Hier is een investering gedaan in een geautomatiseerd systeem om insecten te kweken als een duurzame eiwitbron voor onder andere kippenvoer. Voorwaarde van de subsidie is dat de faciliteit beschikbaar wordt gesteld voor andere ondernemers binnen en buiten en regio. Deze investering is dan ook terug te vinden via het platform voor gedeelde faciliteiten van Foodvalley NL: www.foodleap.nl. Dit online platform biedt ook de mogelijkheid om interessante agrifood partners te vinden en met hen in contact te komen.

Vouchers
Een van de recente projecten waar Anom mee bezig is, is de voucherregeling voor mkb die vanuit de Regio Deal Foodvalley sinds 1 juli 2023 beschikbaar is. “De subsidie ​​biedt het mkb een unieke kans toegang te krijgen tot wetenschappelijk talent en faciliteiten die zij nodig hebben om innovatieve producten te ontwikkelen en te demonstreren. Door toegang te bieden tot proeffaciliteiten en ondersteuning, versterken we deze bedrijven om hun innovaties impact te laten hebben"

Fonds beter zichtbaar
Wat heeft Anom bereikt sinds hij aantrad als projectmanager gedeelde faciliteiten? “Wat ik vooral heb bereikt is dat ik door een proactieve benadering, meer zichtbaarheid en een hechtere samenwerking voor elkaar heb gekregen bij bedrijven. Ik werk nauw met ze samen om aan een goede business case te werken en ik bied de ondersteuning die nodig is om de innovatie succesvol te maken.”